Tag Archives: ﺭﺍ

خبرگزاری آريا – آهي که خرمن هستي ظالمي را خاکستر کرد


آهي که خرمن هستي ظالمي را خاکستر کرد

خبرگزاري آريا –
داستان و حکايت حکايت هاي مثنوي
در زمانهاي قديم، حاکم ظالمي بود که هيزم کارگرهاي فقير را به بهاي اندک مي خريد و آن را به قيمت زياد به ثروتمندان مي فروخت. صاحبدلي (يکي از اهل باطن) از نزديک او عبور کرد و به او گفت:
ماري تو که کرا ببيني بزني يا بوم که هر کجت نشيني نکني
زورت از پيش مي رود با ما با خداوند غيب دان نرود
زورمندي مکن بر اهل زمين تا دعايي بر آسمان برود
حاکم ظالم از نصيحت آن صاحبدل، رنجيده خاطر شد و چهره در هم کشيد و به او بي اعتنايي کرد، تا اينکه يک شب آتش آشپزخانه به انبار هيزم اوفتاد و همه دارايي او سوخت و به خاکستر مبدل شد.
از قضا روزگار، همان صاحبدل روزي از نزد آن حاکم عبور مي کرد، شنيد حاکم مي گويد: (نمي دانم اين آتش از کجا به سراي من افتاد؟)
به او گفت: (اين آتش از دل فقيران به سراي تو افتاد.) (يعني آه دل تهي دستان رنجديده، خرمن هستي تو را بر باد داد.)
حذر کن ز درد درونهاي ريش که ريش درون عاقبت سر کند
بهم بر مکن تا تواني دلي که آهي جهاني به هم بر کند
منبع: alhassanain.orgخبرگزاری آريا – ضرب المثل خودش را بيار ولي اسمش را نيار


ضرب المثل خودش را بيار ولي اسمش را نيار

خبرگزاري آريا –
ضرب المثل فارسي, ضرب المثل هاي انگليسي
داستان ضرب المثل خودش را بيار ولي اسمش را نيار
در روزگاران گذشته ، تاجر ثروتمندي به قصد سفر کوتاهي خانه و کاشانه‌ي خود را ترک کرد. غذا و مايحتاج مختصري برداشت و سوار بر اسبش به صحرا رفت. مرد فکر مي‌کرد مسافت شهرش تا شهري که قصد سفر به آن را دارد کوتاه است چون ديده بود مردم معمولاً دو روزه مي‌روند و برمي‌گردند. او با خود مي‌گفت: صبح زود مي‌روم تا ظهر مي‌رسم کارم را انجام مي‌دهم، شب را در کاروانسرايي استراحت مي‌کنم و فردا صبح دوباره به شهرم بازمي گردم.
بازرگان ابتداي مسير را خوب رفت ولي هرچه به ظهر نزديک‌تر مي‌شد، هوا گرم‌تر مي‌شد. حوالي ظهر مرد تاجر به دوراهي رسيد. کلافه شده بود به اشتباه به راهي که او را به وسط صحرا مي‌کشاند رفت. مرد ديد هرچه مي‌رود به جايي نمي‌رسد فقط صحرا بود. کم کم هوا تاريک مي‌شد که چند مرد صحرانشين را ديد. اميدي تازه گرفت که شايد آنها بتوانند کمکش کنند و يا بتواند شب را در کنار آنها بماند و فردا به فکر راه چاره‌اي باشد.
به سرعت خود را به آنها رساند. سلام کرد و گفت: من تاجر سرشناس و پولداري در شهر فلان هستم ولي امشب راه را گم کرده‌ام. من مي‌خواهم که شما امشب به من غذا و جاي خواب بدهيد.
مردان صحرانشين که در چادر خود در حال غذا خوردن بودند به رسم مردم صحرانشين که به مردم در راه مانده کمک مي‌کنند و فارغ از اينکه او کيست و چه شغلي دارد او را در غذاي خود سهيم کردند، بعد هم نمدي به او دادند، و گفتند برو و آن گوشه‌ي چادر بخواب. مرد که اصلاً توقع چنين رفتاري را نداشت و مي‌خواست به واسطه‌ي موقعيت شغلي‌اش بهترين غذا و بهترين جاي چادر بخوابد خيلي ناراحت شد و قبول نکرد که نمد را به دور خود بپيچد و بخوابد، مردان صحرانشين که خيلي خسته بودند، نمد را به دو خود پيچيدند و خوابيدند.
ساعتي از شب که رفت، سرماي شب‌هاي صحرا بر او غلبه کرد و رفت نمد را به دور خود پيچيد تا بخوابد، کمي خوابيد ولي پس از مدتي دوباره از شدت سرما و لرز بيدار شد، هرچه نگاه کرد چيزي براي گرم کردن خود پيدا نکرد. شروع کرد به داد و بيداد که اين چه رسم مهمان نوازي است، شما بايد آتشي روشن کنيد تا من گرم شوم. يکي از مردها با حالت خواب آلود گفت: زير چادر نمي‌شود آتش روشن کنيم. چادر سريع آتش مي‌گيرد و مي‌سوزد مرد تاجر گفت: پس من چه کار کنم دارم يخ مي‌زنم؟ گفت: چيزي نداريم. اگر مي‌خواهي پالان خر آن گوشه هست آن را مي‌خواهي برايت بياورم. تاجر اول ناراحت شد و هيچ نگفت و خواست بخوابد ولي نتوانست سرما به حدي بر او غلبه کرد که گفت: باشه خودش را بيار، ولي اسمش را نيار.
منبع:irnak.comخبرگزاری آريا – تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد


تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد

خبرگزاري آريا –
تصوير متفاوت با تصاوير زير را بيابيد:
شماره ۱)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۲)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۳)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۴)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد:
شماره ۱)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۲)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۳)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۴)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۶۱)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (61)

خبرگزاري آريا –
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تفاوت ها را بيابيد
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
بازي پيدا کردن تفاوت ها
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد:
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تست هوش تصويري جديد
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تست هوش تشخيص تفاوت ها
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم مي‌خورد


ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم مي‌خورد

خبرگزاري آريا –
داستان ضرب المثل, ريشه ضرب المثل
داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم مي‌خورد
مورد استفاده:
يعني هر چيزي در جاي خودش ارزش واقعي خود را نشان مي‌دهد.
داستان ضرب المثل:
روزي روزگاري لقمان حكيم با پسرش از كوچه‌اي عبور مي‌كردند كه ناگهان صداي اذان شنيدند. پسرش گفت: پدر براي نماز به مسجد برويم و بعد از نماز براي نهار به منزل برويم. امروز مادرم براي نهار غذاي خوشمزه‌اي آماده كرده. لقمان و پسرش به مسجد رفتند و بعد از خواندن نماز، پسر مسير خانه را در پيش گرفت لقمان كمي صبر كرد و گفت: اگر مطمئن هستي كه مادرت غذاي خوشمزه‌اي براي ما مهيا كرده به خانه برويم.
پسر لقمان كه اين حرف را از پدرش شنيد با تعجب از پدرش پرسيد: اتفاقي افتاده تاكنون ياد ندارم به فكر اين باشيد كه بهترين غذاها را براي شما مهيا كرده باشند. لقمان گفت: عزيزم! فراموش مكن، هرگز چيزي نخوري مگر اينكه بهترين غذاها باشد و هيچ جايي نخوابي مگر جايي كه نرم‌ترين و راحت‌ترين بسترها باشد.
پسر گفت: پدر جان با خوراك معمولي و رختخواب عادي هم مي‌توان زندگي كرد. ولي لقمان حكيم قبول نكرد.
مدتي از آن روز گذشت يك روز لقمان به همراه پسرش صبح زود خانه را به قصد سفر ترك كردند. حوالي ظهر به كنار رودخانه‌اي رسيدند و در سايه‌ي درختي در كنار رودخانه نشستند. پسر جوان كه خيلي خسته و گرسنه شده بود، به پدر گفت: كاش غذايي براي خوردن و جايي براي خوابيدن داشتيم، لقمان كمي نان خشك كه همراه داشت نشان داد و گفت: همين را براي خوردن داريم، اگر مي‌خواهي بخور و خودش شروع به خوردن كرد.
پسر جوان كه خيلي گرسنه بود نيز به ناچار تكه‌اي نان از پدر گرفت و شروع به خوردن كرد. وقتي نان تمام شد، پسر گفت: كاش مي‌شد كمي استراحت كنيم. لقمان بقچه‌اش را زير سرش گذاشت و روي همان زمين كه نشسته بود به خواب رفت، پسر كه خيلي خسته بود و توان پياده روي مجدد را نداشت مانند پدرش بقچه‌اش را زير سرش گذاشت و به سرعت خوابش برد. بعد از چند ساعتي هر دو از خواب بيدار شدند، هر دو نيروي تازه‌اي گرفته بودند و آماده‌ي حركت بودند، پسر رو به پدر كرد و گفت: هم غذاي خوبي بود و هم خواب شيريني و به راه افتادند.
مقداري از راه را كه پيمودند پسر به ياد آن روز كه از مسجد به خانه بازمي‌گشتند افتاد كه پدرش گفت بهترين خوراك را بخور و بهترين جا بخواب، پسر رو كرد به پدر و گفت: پدر امروز بهترين خوراك را نخورديم و بهترين جا هم نخوابيديم ولي حال خيلي خوبي داريم. لقمان با لبخندي به پسرش گفت: فرزندم ما بهترين را خورديم و بهترين جا خوابيديم. پسر گفت: حالا نان خشك خوردن و بر روي سنگ كنار رودخانه خوابيدن بهترين شد.
لقمان حكيم گفت: منظور من اين بود كه تا وقتي واقعاً گرسنه نيستي چيزي نخور آدم وقتي گرسنه است ارزش خوراك را مي‌داند. آدم گرسنه سنگ را هم مي خورد. و وقتي كار كرده‌اي و خيلي خسته‌اي بخواب در آن صورت زمين سفت هم همچون گهواره‌اي نرم براي تو آرامش بخش خواهد بود.
منبع: rasekhoon.netخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۷)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (7)

خبرگزاري آريا –
شماره يک)
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
معما همراه با جواب
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان شده در تصوير
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
شماره يک)
Do
Fun
Cello
Boom
Home
May
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان در تصوير
شماره دو)
۱٫ Cheese
2. Hungry
3. Music
4. Red
5. Party
6. Yummy
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۶۰)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (60)

خبرگزاري آريا –
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تفاوت ها را بيابيد
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تست هوش تصويري اختلاف ۲ تصوير
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد:
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تفاوت ها را پيدا کنيد
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
اختلاف تصاوير
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – معما؛ قاتل را پيدا کنيد


معما؛ قاتل را پيدا کنيد

خبرگزاري آريا –
معما هاي رياضي, معما و تست هوش
معما هاي جالب با جواب
پنج نفر داريم که يکي از آنها چند روز پيش يک نفر ديگر را – از ميان همين پنج نفر – کشته است. نام اين پنج نفر آيدين، کسري، حسن، رضا و فرهاد است.
آنچه درباره اين افراد مي‌دانيم:
۱٫ آيدين با يکي از همين پنج نفر که بي‌گناه است، ديروز در مسابقه ماراتن شرکت کرده و دوم شده است.
۲٫ کسري قبل از آن که به شهر بيايد، مي‌خواست در روستاي محل تولد و بزرگ شدنش کشاورز شود.
۳٫ حسن کارش نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي کامپيوتري است و امروز کامپيوتر جديد رضا را نصب کرده است.
۴٫ قاتل چند روز پيش يک پايش را در عمل جراحي از دست داده است.
۵٫ رضا براي اولين بار شش ماه پيش فرهاد را ملاقات کرد.
۶٫ فرهاد از زمان قتل در اتاق خودش در انزوا بوده است.
۷٫ قاتل برادر فرهاد است. آنها با هم در اصفهان بزرگ شده‌اند.
چه کسي قاتل است؟
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ معماي قاتل را پيدا کنيد:
حسن، کسري را کشته است.
اين نکات را در نظر بگيريد:
۱٫ فرهاد قاتل نيست، چون برادر قاتل است.
۲٫ آيدين نمي‌تواند قاتل باشد چون ماراتن دويده، در حالي که قاتل چند وقت پيش پايش قطع شده و نمي‌توانسته در ماراتن دوم شود.
۳٫ رضا نمي‌تواند قاتل باشد چون شش ماه پيش با فرهاد آشنا شده، در حالي که قاتل برادر فرهاد است و با او بزرگ شده است.
۴٫ فقط مي‌ماند حسن و کسري.
قاتل برادر فرهاد است پس نمي‌تواند کسري باشد. چون کسري در روستا بزرگ شده نه در اصفهان.
پس قاتل حسن است.
مقتول چه کسي است؟ فرهاد، آيدين، حسن و رضا زنده هستند چون فرهاد بعد از قتل در اتاقش بوده، آيدين در ماراتن شرکت کرده، حسن و رضا هم امروز کامپيوتر نصب کرده‌اند. پس مقتول کسري است.
پس حسن کسري را کشته است.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۶)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (6)

خبرگزاري آريا –
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري سخت
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۵۹)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (59)

خبرگزاري آريا –
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تست هوش تصويري با جواب
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
پاسخ تست هوش تفاوت ها را بيابيد:
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تفاوت ها را بيابيد
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
انواع تست هوش تصويري
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته1 2 3