Tag Archives: در

خبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۶)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (6)

خبرگزاري آريا –
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري سخت
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – با حل اين معماها در ۷ ثانيه نشان مي دهيد ذهن بي نظيري داريد


با حل اين معماها در 7 ثانيه نشان مي دهيد ذهن بي نظيري داريد

خبرگزاري آريا –
معما با جواب, معما هاي جالب
معما همراه با جواب
اگر از آن دسته افرادي هستيد که ذهن کنجکاوي دارند و فکر مي کنند براي هر چيزي در دنيا توضيحي منطقي وجود دارد اين معماها براي شما ساخته شده است. اگر نياز داريد ذهنتان را گرم و هوشيار کنيد اين مقاله را بخوانيد. هر کدام از معماها را در عرض ۷ ثانيه حل کنيد.
معما
۱- هنرمنداني که سوغاتي مي سازند مي توانند يک قايق را داخل بطري جاي دهند. آيا روشي سراغ داريد که بتوان يک عدد خيار را بدون خرد کردن داخل بطري قرار داد؟
۲- هنگام صبحانه انگشترتان داخل يک فنجان قهوه مي افتد. انگشتر چگونه خشک مي ماند؟
۳- رودخانه هاي بدون آب، شهرهاي بدون ساختمان و جنگل هاي بدون درخت کجا هستند؟
۴- آن چيست که ۳ بار به يک شخص داده مي شود. ۲ بار رايگان و بار سوم با پرداخت پول.
۵- پادشاه به دو دخترش گفت هر کدام يک عدد کتري به يک اندازه آب همزمان روي اجاق گاز قرار دهند. هر کدام که زودتر جوشيد همسر او جانشين پادشاه مي شود. آب کتري دختر کوچک تر که تصميمي براي ازدواج ندارد زودتر مي جوشد چرا؟
۶- در ترکيه واکس زن ها به مردم رايگان خدمات مي دهند اما مردم پاداش آن را مي دهند چرا؟
۷- آن چيست که متعلق به شماست اما اطرافيانتان بيشتر از آن استفاده مي کنند؟
۸- جيمز ۳ روز در بيمارستان بستري بود. او هيچ بيماري نداشت و صدمه اي نديده بود اما بايد او را هنگام ترک بيمارستان حمل مي کردند چرا؟
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
جواب معماها:
۱- خيار را زماني که هنوز نرسيده و ريز است با ريشه داخل بطري قرار دهيد تا رشد کند.
۲- منظور از قهوه يا دانه هاي قهوه است يا پودر قهوه.
۳- نقشه دنيا
۴- دندان
۵- خواهر بزرگ تر دائم با باز کردن درب کتري آن را چک مي کند به همين دليل ديرتر مي جوشد.
۶- آن ها يکي از کفش ها را واکس مي زنند و شخص مجبور مي شود براي واکس کردن کفش دوم به او پول بدهد.
۷- اسم شما
۸- او مدت کوتاهي است که در همين بيمارستان متولد شده
منبع:bedunim.irخبرگزاری آريا – معماي رياضي: شمارش صفر و يک ها در دنباله باينري


معماي رياضي: شمارش صفر و يک ها در دنباله باينري

خبرگزاري آريا –
معما هاي سخت با جواب, معما همراه با جواب
معما همراه با جواب
دنباله دودوئي (باينري) به طول ۱۲ داريم از وضعيت صفر و يک هاي آن، سوالي مطرح مي کنيم.
مي دانيم تعداد دنباله دودوئي (باينري) به طول n برابر ۲n است زيرا براي هر رقم دو انتخاب ۱ و ۰ وجود دارد. به عنوان مثال، هشت دنباله دودوئي به طول سه عبارتند از:
۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۱ ۱۰۰ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۰۱ ۰۰۰
الف) چند دنباله دودوئي به طول ۱۲ وجود دارند که دقيقا حاوي شش عدد ۰ باشند؟
ب) چند دنباله به طول ۱۲ وجود دارند که تعداد ۰ هاي آن بيش از تعداد ۱ هايش باشند؟
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ معماي رياضي: شمارش صفر و يک ها در دنباله باينري:
الف) از ۱۲ رقم يک يک دنباله، شش موقعيت آن به ۱ ها اختصاص دارد. ۹۲۴ انتخاب براي اين شش موقعيت وجود دارد:
binom{12}{6}= 924
ب) تعداد ۳۱۷۲=۹۲۴-۲۱۲ دنباله وجود دارد که در آنها تعداد ۱ها و ۰ها برابر نيستند. از اين تعداد در نصف آنها، تعداد ۰ها بيشتر از تعداد ۱هاست؛ يعني ۱۵۸۶ دنباله.
منبع:ihoosh.irخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۵)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (5)

خبرگزاري آريا –
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان در تصوير
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد:
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري سخت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – حکايت هاي زيبا در مورد درس اخلاق


حکايت هاي زيبا در مورد درس اخلاق

خبرگزاري آريا –
حکايت درس اخلاق،حکايت زيبا در مورد درس اخلاق,حکايت زيبا
نقاش خوش فکر:
پادشاهي بود که از يک چشم و يک پا محروم بود.
روزي پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا يک پرتره از او نقاشي کنند. اما هيچکدام نتوانستند نقاشي زيبايي بکشند؛ آنان چگونه مي‌توانستند با وجود نقص در يک چشم و يک پاي پادشاه، نقاشي زيبايي از او بکشند؟! سرانجام يکي از نقاشان گفت که مي‌تواند اين کار را انجام دهد و يک تصوير کلاسيک از پادشاه نقاشي کرد. نقاشي او فوق‌العاده بود و همه را غافلگير کرد.
او پادشاه را در حالتي نقاشي کرد که يک شکار را مورد هدف قرار داده بود؛ نشانه‌گيري با يک چشم بسته و يک پاي خم شده!
آيا ما مي توانيم از ديگران چنين تصاويري نقاشي کنيم؟
نديدن نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنها مي تواند حال ما را خوب و روان مان را آرام کند. اين نوع نگرش، مهارتي آموختني است و با تمرين، در ذهن ما نهادينه مي شود.
قهوه درس اخلاق:
ﺯني ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ
ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ:
ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ = ﭘﻨﺞ ﺩﻻﺭ
ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﺎ = ٤ ﺩﻻﺭﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﻨﺖ
ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ ، ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﺎ = ۴ ﺩﻻﺭ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ، ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﻦ = ۳/۵ ﺩﻻﺭ
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻣﻮﺩﺏﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮﯼ بدهند
حمل کينه و نفرت:
معلّم يک کودکستان به بچه‌هاى کلاس گفت که مي‌خواهد با آن‌ها بازى کند. او به آن‌ها گفت که فردا هر کدام يک کيسه پلاستيکى بردارند و درون آن، به تعداد آدم‌هايى که از آن‌ها بدشان مي‌آيد، سيب‌زمينى بريزند و با خود به کودکستان بياورند.
فردا بچه‌ها با کيسه‌هاى پلاستيکى به کودکستان آمدند. در کيسه بعضي‌ها ٢، بعضي‌ها ٣، بعضي‌ها تا ۵ سيب‌زمينى بود. معلّم به بچه‌ها گفت تا يک هفته هر کجا که مي‌روند کيسه پلاستيکى را با خود ببرند.
روزها به همين ترتيب گذشت و کم‌کم بچه‌ها شروع کردن به شکايت از بوى ناخوش سيب‌زميني‌‌هاى گنديده. به علاوه، آن‌هايى که سيب‌زمينى بيشترى در کيسه خود داشتند از حمل اين بار سنگين خسته شده بودند. پس از گذشت يک هفته، بازى بالاخره تمام شد و بچه‌ها راحت شدند.
معلّم از بچه‌ها پرسيد: «از اين که سيب‌زميني‌ها را با خود يک هفته حمل مي‌کرديد چه احساسى داشتيد؟» بچه‌ها از اين که مجبور بودند سيب‌زميني‌هاى بدبو و سنگين را همه جا با خود ببرند شکايت داشتند.
آنگاه معلّم منظور اصلى خود از اين بازى را اين چنين توضيح داد: «اين درست شبيه وضعيتى است که شما کينه آدم‌هايى که دوستشان نداريد را در دل خود نگاه مي‌داريد و همه جا با خود مي‌بريد. بوى بد کينه و نفرت، قلب شما را فاسد مي‌کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل مي‌کنيد. حالا که شما بوى بد سيب‌زميني‌ها را فقط براى يک هفته نتوانستيد تحمل کنيد پس چطور مي‌خواهيد بوى بد نفرت را براى تمام عمر در دل خود تحمل کنيد؟»
برادران مهربان:
دو برادر با هم در مزرعه خانوادگي کار مي کردند که يکي از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگي داشت و ديگري مجرد بود .
شب که مي شد دو برادر همه چيز از جمله محصول و سود را با هم نصف مي کردند . يک روز برادر مجرد با خودش فکر کرد و گفت:‌
درست نيست که ما همه چيز را نصف کنيم. من مجرد هستم و خرجي ندارم ولي او خانواده بزرگي را اداره مي کند.
بنابراين شب که شد يک کيسه پر از گندم را برداشت و مخفيانه به انبار برادر برد و روي محصول او ريخت. در همين حال برادري که ازدواج کرده بود با خودش فکر کرد و گفت :‌ درست نيست که ما همه چيز را نصف کنيم. من سر و سامان گرفته ام ولي او هنوز ازدواج نکرده و بايد آينده اش تأمين شود.
بنابراين شب که شد يک کيسه پر از گندم را برداشت و مخفيانه به انبار برادر برد و روي محصول او ريخت. سال ها گذشت و هر دو برادر متحير بودند که چرا ذخيره گندمشان هميشه با يکديگرمساوي است. تا آن که در يک شب تاريک دو برادر در راه انبارها به يکديگر برخوردند. آن ها مدتي به هم خيره شدند و سپس بي آن که سخني بر لب بياورند کيسه هايشان را زمين گذاشتند و يکديگر را در آغوش گرفتند.
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – اس ام اس زيبا در مورد خداوند (۸)


اس ام اس زيبا در مورد خداوند (8)

خبرگزاري آريا –
اس ام اس با موضوع خداوند, جملات زيبا در مورد خداوند
جملات زيبا خداوند
زمان بندي خدا بي نظير است
نه هيچگاه دير ، نه هيچگاه زود
کمي بردباري مي طلبد
و ايماني بسيار
اما ارزش انتظار را دارد…
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس در مورد خداوند
ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»
ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…
به خدا اعتماد داشته باش
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
جملات زيبا خداوند
بنده اے ” خدا ” را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشتہ اے!
پس چرا دعا ڪنم؟
” خداوند ” فرمود:
شايد نوشتہ باشم …!
هر چہ ” دعا ڪرد “
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس زيبا در مورد خداوند
اي يك چيز را در زندگيت
عوض كن
تا زندگيت زيبا شود
بجاي ترس از خدا
عشق به خدا را جايگزين كن
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس با موضوع خداوند
همہ جا مست بخنديد
همہ جا عشق بورزيد
سينہ با عشق قشنگ است
بشناسيد خدا را
هر کجا ياد خدا هست
سقف آن خانہ قشنگ است
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس در مورد خداوند
ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ما ندانيم
به خدا اعتماد کن
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
جملات در مورد خداوند
باز شدن چشمانم
هر روز صبح ؛
يعنى خدا
دوست داشتنت را تمديد کرده
قدرش را مي دانم …
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس خداوند
آرامش يعني:
قايق زندگيت را
دست کسي بسپاري که
صاحب ساحل آرامش است!
الابذکرالله تطمئن القلوب
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس در مورد خداوند
کوه نزديک من است
پشت افراها ، سنجدها
سنگ ها پيدا نيست،
گلچه ها پيدا نيست
سايه هايي از دور ،
مثل تنهايي آب ،
مثل آواز خدا پيداست…
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
جملات زيبا درباره خداوند
بياموزيد بدون نگراني زندگي کنيد
چون خدا در همه حال هوايتان را
خواهد داشت …
اعتماد کنيد و ايمان داشته باشيد…
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
جملات زيبا خداوند
به عقب بنگريد و خدا را شکر کنيد
به جلو بنگريد و به خدا اعتماد کنيد
او درهايي را مي‌بندد که هيچکس قادر به گشودنش نيست
و درهايي را باز مي‌کند که هيچکس قادر به بستنش نيست
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
سخنان خداوند
ما را از “چوب خدا” ترساندند
ولي…
به “بوسه خدا” اميدوارمان نکردند
در حاليکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحيم” آغاز مي‌کند
بارش بوسه هاي “بي منت” خداوند را برايتان آرزومندم
جملات زيبا خداوند, سخنان خداوند
اس ام اس زيبا در مورد خداوند
همگي رهگذر هستيم
به کسي کينه نگيريد
دل بي کينه قشنگ است
به همه مهر بورزيد
به خدا مهر قشنگ است
بشناسيد خدا را
هرکجا ياد خدا هست
هرکجا نام خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۴)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (4)

خبرگزاري آريا –
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمه پنهان در عکس
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان در تصوير
۱٫ Orange
2. Wow
3. Cow
4. Guitar
5. Laugh
6. Iowa
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
تست هوش تصويري
۱٫ Cow
2. Apple
3. Farm
4. Sun
5. Pick
6. Barn
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – حکايتي در مورد غفلت


حکايتي در مورد غفلت

خبرگزاري آريا –
حکايت,حکايت کوتاه,حکايت هاي جالبحکايت هاي جالب و خواندني
حکايتي خواندني درباره غفلت
حکايت غفلت، حکايت آن سه فيلسوفي است که در ايستگاه راه آهني منتظر ورود قطار بودند. آن ها آن قدر گرم بحث و جدل بودند که غافل از ورود قطار شدند. لحظه اي که قطار خواست ايستگاه را ترک کند دو نفر از انها با عجله خود رابه درون قطار رساندند.
نفر سوم اما که خيلي هم عجله داشت نتوانست سوار شود. از بس که ناراحت بود گريه ميکرد، باربري که ماجراي انها را از نزديک مشاهده کرده بود به وي نزديک شد و به او دلداري داد وگفت خدا را شکر که حداقل دونفر از شما سوار قطار شد.
فيلسوف به جا مانده گفت: مشکل همين جاست. آن دو نفر براي بدرقه من آمده بودند من ماندم و آن ها رفتند. مطمئناً آن ها هم در قطار دارند مانند من گريه مي‌کنند. بله قطار زندگي در حرکت است چه سوار بشوي يا نشوي آن ميرود و غفلت ازآن قابل جبران نيست.
منبع: talab.orgخبرگزاری آريا – گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا


گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا

خبرگزاري آريا – برترين‌ها- ترجمه از الهام مظفري: حرکت پوسته زمين طي ميليون‌ها سال به طور قابل توجهي جغرافياي اين سياره را تغيير داده، به طوري که کوه‌هاي امروزي زماني اقيانوس‌هاي وسيع بودند يا خشکي‌هاي امروز زماني بستر دريا بودند. به همين دليل عجيب نيست که فسيل‌ها و بقاياي حيوانات دريايي باستان را در نواحي بلند و خشک، روي کوه‌ها يا وسط بيابان‌ها پيدا کنيم. نهنگ‌ها هم در ساحل گرفتار شده و مي‌ميرند. گوشت آن‌ها پوسيده مي‌شود و اسکلتشان در ساحل باقي مي‌ماند. به طور مثال سواحل جزيره فالکلند پر از استخوان نهنگ است. علاوه بر فسيل‌هاي باستاني و نهنگ‌هايي که گاه و بي گاه در ساحل گرفتار مي‌شوند، صيد گسترده نهنگ‌ها در قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰، گورستان‌هاي نهنگ زيادي در سراسر جهان ايجاد کرده است. در اينجا با پنج جايي آشنا مي‌شويد که مي‌توانيد استخوان نهنگ در آن پيدا کنيد.
صحراي آتاکاما، شيلي
يکي از عجيب‌ترين سايت‌هاي کشف فسيل‌ نهنگ در سال‌هاي اخير در صحراي آتاکاما در شيلي بوده است. محققان در يک پروژه عريض کردن جاده در بزرگراه پان آمريکايي، ده‌ها اسکلت نهنگ در کنار ساير حيوانات آبي پيدا کردند.
وجود فسيل‌هاي کوچک جلبک روي صخره‌هاي اطراف همراه با اکسيد آهن فراوان، نشان مي‌دهد که نهنگ‌ها پس از مصرف جلبک‌هاي سمي مرده اند. سپس آب اين پستانداران مرده و در حال مرگ را به جايي که زماني خور بوده و روي ماسه‌ها آورده و به مرور زمان دفن شده اند. محققان معتقدند که اين لاشه‌ها در چهار مرحله به ساحل آورده شده اند که چند هفته طول کشيده است. فسيل‌ها بين ۶ تا ۹ ميليون سال قدمت دارند.
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
وادي الهيتان، مصر
صحرا‌هاي مصر شامل نمونه‌هايي از بهترين سايت‌هاي ديرينه شناسي در جهان مي‌شوند که يکي از آن‌ها وادي الهيتان يا روستاي نهنگ هاست. اين دره دورافتاده در صحراي غربي، حدود ۱۵۰ کيلومتري جنوب غربي قاهره قرار داد و شامل مجموعه ارزشمندي از فسيل‌ها و استخوان‌هاي نهنگ‌هاي منقرض شده «archaeoceti» مي‌شود. اين نهنگ‌ها يک مرحله مهم در تاريخ تکامل نهنگ‌ها به شمار مي‌روند، زيرا نشان مي‌دهند که نهنگ‌ها زماني حيوانات خشکي زي بودند. فسيل‌هاي وادي الهيتان شکل و زندگي اين نهنگ‌ها را در دوران تحولشان نشان مي‌دهد.
قدمت فسيل‌هاي وادي الهيتان به ۵۰ ميليون سال مي‌رسد و تکامل نهنگ‌ها را از حيوانات خشکي زي به موجودات دريايي نشان مي‌دهد. آن‌ها بدن ساده نهنگ‌هاي امروزي را دارند در حالي که نشانه‌هايي از ساختار جمجمه و دندان و پا‌هاي عقبي را هم حفظ کرده اند. بسياري از اسکلت‌هاي نهنگ به خوبي در ميان ساختارهاي سنگي حفظ شده اند. اسکلت‌هاي نيمه کامل در اين دره پيدا مي‌شوند و در برخي موارد حتي محتويات شکم نيز حفظ شده است. فسيل ساير حيوانات ابتدايي مانند کوسه، کروکديل، اره ماهي، لاکپشت و … هم در وادي الهيتان يافت مي‌شود که بازسازي محيط زيست و شرايط اکولوژيکي آن زمان را ممکن مي‌کند. حوزه وادي الهيتان حدود ۴۰ تا ۵۰ ميليون سال پيش پر از آب بود. اين اسکلت‌ها اولين بار در اوايل سال ۱۸۰۰ دراينجا کشف شدند اما به اشتباه تصور مي‌شد که اسکلت خزندگان دريايي غول پيکر هستند، تا اينکه در سال ۱۹۰۲ مشخص شد که گونه‌هاي پيدا شده نهنگ هستند.
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
کوچه استخوان نهنگ، جزيره تيگران
در جزيره سيبري دورافتاده تيگران در درياي برينگ، منطقه‌اي به نام کوچه استخوان نهنگ وجود دارد. چهل سال پيش، باستان شناسان روسي ده‌ها استخوان نهنگ قطبي پيدا کردند و جمجمه‌ها به دقت روي زميني به موازات ساحل به طول ۵۵۰ متر چيده شده اند. استخوان‌هاي دنده هم در زمين فرو شده يا با کمک سنگ‌ها به سمت بالا در دو خط نگه داشته شده اند تا يک کوچه تشکيل دهند. در وسط کوچه جمجمه‌هاي بزرگ و گودال‌هاي مربعي قرار داشتند که تصور مي‌شد حاوي چند تن گوشت بوده باشند.
باستان شناسان معتقدند که کوچه استخوان نهنگ به عنوان يک زيارتگاه و محل مقدس توسط اسيکمو‌ها در قرن ۱۴ ساخته شده است. در آن زمان يک عصر يخبندان موقت داشتيم، که باعث يک زمستان طولاني و کمبود غذا شد که مي‌توانست منجر به درگيري بين قبايل اينويت‌ها شود. کوچه استخوان نهنگ شايد يک جاي بي طرف بوده که آن‌ها در آن‌ يکديگر را ملاقات کرده و درباره مشکلاتشان بحث مي‌کردند، قرباني مي‌کردند و گوشت را در گودال‌هاي مربعي که زماني بين ديوار‌هاي استخواني وجود داشت انبار مي‌کردند. اما به گفته مردم محلي اين سايت جايي بوده که صيادان نهنگ دور هم جمع شده، شکارشان را با همکاري هم قصابي مي‌کردند و در گودال‌ها انبار مي‌کردند.
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
اسپيتس برگن، نروژ
بيشتر ايستگاه‌هاي صيد نهنگ در گذشته، بعد از متروکه شدن، نشانه‌هاي کمي از شکار نهنگ به جاي گذاشته‌اند. شايد چند استخوان و يک ساختمان خرابه تنها نشانه باشد. اما در جزيره اسپيتس برگن در نروز، بقايايي وجود دارد که نشان از صيد گسترده نهنگ در اين منطقه دارد.
از قرن هفدهم صيد گسترده نهنگ سفيد در اسپيتس برگن، بزرگترين و تنها جزيره مسکوني دائمي شبه جزيره سوالبارد آغاز شد و تا قرن بيستم ادامه داشت، تا اينکه دولت حفاظت از اين گونه‌ را از سال ۱۹۶۱ آغاز کرد. بيشتر ايستگاه‌هاي صيد نهنگ در ساحل غربي اسپيتس برگن قرار داشتند. در سراسر اين منطقه مي‌توانيد بقاياي صيد گسترده نهنگ‌ها را پيدا کنيد. از همه جالب‌تر يک نوار سفيد طولاني در کنار ساحل است که هزاران استخوان نهنگ‌ سفيد در آن جمع شده است.
نهنگ سفيد يک نهنگ متوسط است که عمدتا در قطب شمال زندگي مي‌کند. به دليل الگوي مهاجرت قابل پيش بيني و جمعيت بالاي آن‌ها در خور‌ها و مناطق ساحلي در ماه‌هاي تابستان، شکار آن‌ها آسان است. توده‌هاي استخوان نهنگ در ساحل حاوي بقاياي ۵۵۰ نهنگ سفيد است. اين استخوان‌ها و قايق‌هاي اطراف به عنوان بقاياي فرهنگي شناخته شده و حفاظت مي‌شوند.
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا
اچاکيست، بريتيش کلمبيا
جزيره کوچک اچاکيست در بريتيش کلمبيا، کانادا چندين قرن محلي بود که صيادان بومي، نهنگ‌هاي صيد شده را براي قصابي به ساحل آن مي‌آوردند. موقعيت اين جزيره آن را مکان مناسبي براي راه اندازي قايق‌هاي صيد نهنگ مي‌کرد و سواحل شني جزيره هم براي آوردن نهنگ‌هاي کشته شده مناسب بودند. نهنگ‌ها درست در ساحل کشته مي‌شدند، گوشتشان براي زمستان دودي شده و پيه آن‌ها به روغن تبديل مي‌شد. اما استخوان آن‌ها به صورت توده‌هاي بزرگ رها مي‌شد، برخي از آن‌ها بيش از هزار سال قدمت دارند.
گورستان‌هاي نهنگ در سراسر دنيا


خبرگزاری آريا – ضرب المثل خدا شري بدهد كه خير ما در آن باشد


ضرب المثل خدا شري بدهد كه خير ما در آن باشد

خبرگزاري آريا –
معني ضرب المثل هاي فارسي, ريشه ضرب المثل هاي ايراني
داستان ضرب المثل خدا شري بدهد كه خير ما در آن باشد
مورد استفاده:
به افراد طمعكاري گفته مي‌شود كه به هر طريقي دنبال سود بيشتري هستند.
داستان ضرب المثل:
روزگاري، مردي در شهري قاضي بود. اين مرد تمام سعي و تلاشش را مي‌كرد كه با عدل و داد به قضاوت بپردازد و حقي را ناحق نكند اين همه عدالت به كام عده‌اي از ثروتمندان و زورگويان شهر كه قبلاً به واسطه ثروت و نفوذشان از زير بار قانون فرار مي‌كردند خوش نمي‌آمد. يك روز يكي از ثروتمندان شهر كه كينه‌ي بدي هم از اين قاضي در دل داشت، تصميم گرفت يك شب وقتي قاضي خواب است به او حمله كند و او را در خواب بكشد.
يكي از زورگويان شهر هم كه در دادگاه توسط اين قاضي به دزدي محكوم شده بود، تصميم گرفته بود به خانه‌ي قاضي برود و گاوش را بدزدد.
قاضي كه از تصميمات آنها خبر نداشت آن روز هم مثل هميشه وقتي كارش تمام شد، به طرف خانه‌اش رفت اول وارد طويله شد، آب و علوفه‌ي تازه براي گاوش ريخت. بعد موقع اذان مغرب شد به مسجد رفت نمازش را خواند و بعد به خانه برگشت، قاضي پيش زن و فرزندش بود تا اينكه شامش را خورد و كم كم آماده شد براي خوابيدن. در كوچه آن دو نفر منتظر بودند تا قاضي و خانواده‌اش بخوابند و آنها نقشه‌هاي خود را عملي كنند. يكي مي‌خواست قاضي را با خنجري كه داشت تكه تكه كُند و مرد ديگري مي‌خواست گاو قاضي را كه همه‌ي دارايي او بود بدزدد.
اين دو مرد كه يكديگر را مي‌شناختند در كوچه يكديگر را ديدند مرد زورگو از ديگري پرسيد: اينجا چه كار مي‌كني؟ مرد ثروتمند گفت: آمده‌ام تا قاضي را بكُشم. خيلي مرا اذيت كرده! تو اينجا چه كار مي‌كني و مرد زورگو پاسخ داد مگر مرا كم اذيت كرده آمده‌ام تا گاوش را بدزدم.
بين اين دو نفر سكوت عميقي حكم فرما شد هركدام از آنها با خود فكر مي‌كردند كه اگر آن يكي كارش را زودتر انجام بدهد، مي‌تواند كار فرد ديگر را خراب كند. اگر گاو زودتر دزديده شود، ممكن است سروصدايي ايجاد كند و قاضي از خواب بيدار شود و اگر قاضي را زودتر بكشند ممكن است همه بيدار شوند ديگر نشود به طرف طويله رفت و گاو را دزديد.
با اين فكر مرد زورگو رو كرد به مرد ثروتمند و گفت: ‌اي رفيق! تو مي‌خواهي قاضي را بكشي! بگذار من اول گاوش را بدزدم بعد تو قاضي را بكش.
ثروتمند گفت: زرنگي؟ اگر موقع دزديدن گاو حيوان سروصدا كند و همه را بيدار كند چي؟ تو صبر كن من قاضي را مي‌كشم بعد تو برو گاوش را بدزد.
زورگو كه خيلي هم قلدر بود گفت: تو مگر حرف حساب سرت نمي‌شود مي‌گم نمي‌شه اول من مي‌رم گاوش را برمي دارم بعد تو برو و او را بكش. ثروتمند كه خيلي هم عصباني بود، خنجرش را از غلاف كشيد و گفت: تو حرف حساب سرت نمي‌شود. من اول قاضي را مي‌كشم و الا ممكن است با اين خنجر تو را بكشم. و كم كم دعوا و سروصداي مرد زورگو و مرد ثروتمند بالا گرفت.
قاضي و خانواده‌اش در كمال آرامش خوابيده بودند كه از صداي دادوبيدادي كه از كوچه مي‌آمد از خواب بيدار شدند قاضي چراغي روشن كرد تا ببيند بيرون چه خبر است. زورگو كه متوجه روشن شدن چراغي در خانه شد فهميد قاضي بيدار شده، فرياد زد قاضي بيا كه اين مرد مي‌خواست تو را بكشد. مرد ثروتمند كه اوضاع را اينگونه ديد براي اينكه از خود دفاع كرده باشد فرياد زد قاضي بيدار شو كه اين مرد آمده تا گاوت را بدزدد.
همسايه‌هاي قاضي با شنيدن اين سروصداها به كوچه آمدند تا ببينند در كوچه چه اتفاقي افتاده. هركدام از همسايه‌ها براي اينكه از خطرات احتمالي جلوگيري كنند، چوب و چماقي با خود آورده بودند.
مرد ثروتمند و زورگو كه متوجه شدند بدجور آبروي خودشان را برده‌اند، خواستند از مهلكه‌اي كه خودشان براي خودشان ساخته بودند فرار كنند، ولي مردم راه را از هر طرف بر آنها بستند و آنها گير افتادند.
فرداي آن روز آن دو مرد را به محكمه آوردند تا قاضي حكمي براي مجازات آنها صادر كند. قاضي گفت: دعوا هميشه بد بوده و كار درستي محسوب نمي‌شود ولي اين دعواي شما به قيمت زنده ماندن من تمام شد. در دعواي شما خير و نيكي براي من بود. اگر شما ديشب دعوا نمي‌كرديد من ديشب به قتل رسيده بودم و گاوم كه كل دارايي من است به سرقت رفته بود.
منبع:rasekhoon.net1 2