Tag Archives: جهاني

خبرگزاری آريا – کاريکاتور به مناسبت روز جهاني مبارزه با کودکان کار


کاريکاتور به مناسبت روز جهاني مبارزه با کودکان کار

خبرگزاري آريا –
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور روز جهاني مبارزه با کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
عکس هاي کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
فقر و کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کودکان کار و آسيب ها
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور و تصاوير طنز
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور روز جهاني مبارزه با کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
عکس کودکان کار در ايران
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
فقر و کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
کاريکاتور مبارزه با کودکان کار
مشکلات کودکان کار, روز جهاني مبارزه با کودکان کار
روز جهاني مبارزه با کودکان کار
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – اس ام اس تبريک روز جهاني روانشناس و مشاور


اس ام اس تبريک روز جهاني روانشناس و مشاور

خبرگزاري آريا –
تبريک روز جهاني مشاور, متن تبريک روز رانشناس
اس ام اس تبريک روز جهاني روانشناس و مشاور
روز جهاني روانشناس و مشاور رو به همه جامعه روانشناسي و مشاوره و همه آناني که براي آرامش رواني جامعه تلاش مي کنند شادباش عرض ميکنم
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور
روز روانشناس و مشاور باعث شد تا با اين کار به اهميت و نقش موثر روانشناسي در زندگي افراد بيش از پيش تاکيد شود از اينرو در ايران نيز، ۹ ارديبهشت، ۲۸ آوريل، به عنوان روز روانشناس و مشاور درنظر گرفته شده است که يک روز جهاني مي باشد.
روز روانشناس و مشاور را به کليه روانشناسان و مشاوران عزيز تبريک عرض کرده و توفيقات روزافزون را براي آنان آرزومند است
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
متن تبريک روز رانشناس
امروز روز انديشه در رفتار آدمي است، روز چرايي رفتار آدمي است، روز روانشناس مبارک.
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
روز جهاني روانشناس و مشاور
روز انديشيدن به ذهن روز تفکر در روان روز جهاني روانشناس مبارک باد.
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
تبريک روز جهاني مشاور
روانشناسان رسالتي بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکيه و ترميم و بازآفريني رواني سالم و الستي را اول در جهان خويش هويدا مي‌کنند و بعد اين تزکيه زندگي شده را به دست‌اندازهاي روح و روان بشريت مي‌کشانند همچون پر سيمرغي که براي احضار عشق بر ذرات هوا مي‌کشد خويش را تا آغوشي امن براي آلام و تزکيه ي ديگران باشند که وحدت يگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگي مصون بدارند
روز روانشناس و مشاور را به کليه روانشناسان و مشاوران عزيز تبريک عرض کرده
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
پيامک روز جهاني روانشناس
روز آگاهي ، عمل و درک معناهاي اصيل و اهداف ارزشمندي که پيوندهاي عميق و جذابي با علوم ديگر دارد.
شادباد و تا باد چنين باد
چه روز ارديبهشتي خوبي، چه لحظه‌هاي غليظي و چه حس مطلوبي.
با آرزو… نه با اميد به ايجاد جهاني عاري از ارواح و روان‌هاي معيوب چراکه اصل بشر اصلي است لامکاني و پاک»
روز روانشناس و مشاور را به کليه روانشناسان و مشاوران عزيز تبريک عرض کرده
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
روز جهاني روانشناس و مشاور
امروز روز نگاهي عميق به بازي هاي کودکانه است
روز تلاش براي به آرامش رساندن دو قلب شکسته است.
امروز روز اتاقي ساکت و ساده با کاناپه اي است که هزاران نفر رنج هايي سخت زندگيشان را برآن اشک ريخته اند
اتاقي که امن و خلوت گاه فردي مهربان و پذيرنده است، کسي که فارغ از خود، به آرامش انسان مي انديشد.
روز روانشناس و مشاور را به کليه روانشناسان و مشاوران عزيز تبريک عرض کرده
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
روز جهاني روانشناس
از کجا بنويسم دنياي يک روانشناس دنيايي عميقي است که فقط بايد روانشناس باشي تا آن را بفهمي
روز جهاني روانشناس مبارک باد.
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
تبريک روز جهاني روانشناس و مشاور
عقل و هوش خود را با خوشي و نشاط دمساز کن تا هزاران رنج و ناراحتي از ميان برود و عمرت طولاني گردد
روز روانشناس مبارک.
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
اس ام اس تبريک روز جهاني روانشناس و مشاور
امروز روز انديشه در رفتار آدمي است. روز چرايي رفتار آدمي است.
روز انديشيدن به ذهن است. روز تفکر در روان است.
روز به چالش کشيدن پيچيده ترين بعد انسان يعني ذهن و روان انسان است.
روز جهاني روانشناس مبارک
جملات تبريک روز روانشناس و مشاور, روز جهاني روانشناس و مشاور
روز روانشناس
۹ ارديبهشت، ۲۸ آوريل، روز جهاني روانشناس و مشاور گرامي باد.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته