Tag Archives: بيابيد

خبرگزاری آريا – تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد


تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد

خبرگزاري آريا –
تصوير متفاوت با تصاوير زير را بيابيد:
شماره ۱)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۲)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۳)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۴)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش گزينه هاي متفاوت را بيابيد:
شماره ۱)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۲)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۳)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
شماره ۴)
تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۶۱)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (61)

خبرگزاري آريا –
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تفاوت ها را بيابيد
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
بازي پيدا کردن تفاوت ها
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد:
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تست هوش تصويري جديد
عکس تفاوت ها, تست هوش تصويري با جواب
تست هوش تشخيص تفاوت ها
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۷)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (7)

خبرگزاري آريا –
شماره يک)
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
معما همراه با جواب
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان شده در تصوير
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
شماره يک)
Do
Fun
Cello
Boom
Home
May
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان در تصوير
شماره دو)
۱٫ Cheese
2. Hungry
3. Music
4. Red
5. Party
6. Yummy
معما با جواب, کلمات پنهان در تصوير
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۶۰)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (60)

خبرگزاري آريا –
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تفاوت ها را بيابيد
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تست هوش تصويري اختلاف ۲ تصوير
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد:
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
تفاوت ها را پيدا کنيد
 تست هوش تصويري با جواب, تست هوش تصويري جديد
اختلاف تصاوير
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۶)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (6)

خبرگزاري آريا –
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري سخت
معما با جواب, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۵۹)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (59)

خبرگزاري آريا –
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تست هوش تصويري با جواب
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
•·•
پاسخ تست هوش تفاوت ها را بيابيد:
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
تفاوت ها را بيابيد
 معما و تست هوش, بازي تفاوت ها
انواع تست هوش تصويري
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۵)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (5)

خبرگزاري آريا –
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان در تصوير
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد:
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
تست هوش تصويري سخت, کلمات پنهان شده در عکس را بيابيد
تست هوش تصويري سخت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۵۸)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (58)

خبرگزاري آريا –
تست هوش تصويري سخت, تست هوش تصويري جالب
تست هوش تصويري با پاسخ
تست هوش تصويري سخت, تست هوش تصويري جالب
تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
پاسخ تست هوش تفاوت ها را بيابيد:
تست هوش تصويري سخت, تست هوش تصويري جالب
تست هوش تصويري با جواب
تست هوش تصويري سخت, تست هوش تصويري جالب
تفاوت ها را بيابيد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۴)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (4)

خبرگزاري آريا –
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمه پنهان در عکس
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان در تصوير
۱٫ Orange
2. Wow
3. Cow
4. Guitar
5. Laugh
6. Iowa
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
تست هوش تصويري
۱٫ Cow
2. Apple
3. Farm
4. Sun
5. Pick
6. Barn
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (۵۷)


تست هوش تصويري:تفاوت ها را بيابيد (57)

خبرگزاري آريا –
تست هوش تفاوت ها, بازي تفاوت ها
تفاوت ها را بيابيد
تست هوش تفاوت ها, بازي تفاوت ها
تشخيص تفاوت ها
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
جواب تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد :
تست هوش تفاوت ها, بازي تفاوت ها
تفاوت ها را بيابيد
تست هوش تفاوت ها, بازي تفاوت ها
تست هوش تصويري تفاوت ها را بيابيد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته1 2