Tag Archives: آريا

خبرگزاری آريا – متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا


متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا

خبرگزاري آريا –
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه بلند
وقتي تو باشي ؛ زندگي برايم زيباست ؛ عاشقي برايم با معناست !
وقتي تو باشي ؛ قلبم بي آرزوست ، اي تنها آرزوي من در لحظه هاي تنهايي !
وقتي تو عزيز دلم باشي ؛ همدمم باشي ؛ سر پناهم باشي ؛ طلوع آفتاب برايم آغاز يک روز پر خاطره ديگر با تو است !
تو هستي ، براي من هستي ، تا آخرش همه هستي ام هستي !!!
حالا من هستم و يک عشق پاک در قلبم !
وقتي تو باشي ؛ عشق در وجودم هميشه زنده است ، ميتپد قلبم تنها براي تو و مي گذرد لحظه ها به ياد تو و مي ماند براي هميشه يک عشق جاودانه در قلب هايمان !
وقتي تو گل من باشي ؛ باغچه خشک قلبم بهاري مي شود ، اين دل از عطر و بوي تو پر از محبت و صفا مي شود !
وقتي تو عشق من باشي ؛ اين چشمها براي ديدن تو بي قرار و بي تاب مي شود ، حضور تو در کنارم تنها آرزو مي شود !
وقتي تو همدمم باشي ؛ ديگر تنهايي با من بيگانه مي شود ، غم و غصه هاي دنيا در قلبم فراري مي شوند !
تو باشي ؛ عزيز دلم باشي ؛ عشقم باشي ؛ دنيا برايمان بهشت هميشگي مي شود !
وقتي تو باشي ؛ وقتي تو همه زندگيم باشي ، اين دل فداي قلب مهربانت مي شود ، چشمهايم هميشه منتظر ديدن چهره ماهت مي شود !
وقتي تو باشي ؛ من نيز هستم ، زيرا تو درون قلبم هستي !
پس با من باش اي عشق جاودانه ام ؛ بيا تا با هم بخوانيم ترانه عاشقانه ام را که براي تو سروده ام !
اي تو که بي تو بودن برايم خواب هميشگي است !
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن بلند عاشقانه
روزهاي زندگي ام گرم ميگذرد با تو ،به گرماي لحظه هايي که تو در آغوشمي
با تو گرم هستم و نميسوزد عشقمان، اي خورشيد خاموش نشدني
همچو يک رود که آرام ميگذرد، عشق ما نيز آرام ميگذرد
و تويي سرچشمه زلال اين دل ساعت عشق مان تمام لحظه هاي زندگيست ،
ثانيه هايي که پر از عطر و بوي عاشقيست
اي جان من ،
مهرباني و محبتهايت،
وفاداري و عشق اين روزهايت،
اميدي است براي خوشبختي فردايت
ميدانم هميشه همينگونه که هستي خواهي ماند،
مثل يک گل به پاکي چشمهايت،
به وسعت دنياي بي همتايت
هواي تو را ميخواهم در اين حال دلتنگي،
امواجي از ياد تو را ميخواهم
در درياي خاطره هاي به يادماندني
همنفسمي،
اي که با تو يک نفس عاشقم
همزبانمي،
اي که با تو يک صدا برايت احساسات عاشقانه ام را ميگويم
حرفي نمانده جز سکوت بين من و چشمانت،
که در اين سکوت ميتوان يک دنيا عشق را خواند
چه با شوق ميخوانم چشمانت را
و چه عاشقانه گرفته ايم دستهاي هم را
گفتي دستهايم گرم است،
گفتم عزيزم اين چشمهاي تو است که مرا به آتش کشيده است
همه ي دنيا فرياد عشق ما را شنيده است،
هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است،
چقدر قلبت زيباست…
چه بي انتهاست قصر عشق تو و من
چه خوشبختم از اينکه اينجا هستم ،
در کنار تو ، تويي که برايم از همه چيز بالاتري
و از همه کس عزيزتر
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه بسيار زيبا
حضور تو قلبم در ميان گرماي حضورت پر از حرارت مي شود
و نفسم در آتشکده ي احساست به شماره مي افتد
حرف هاي پر از مهرت هديه ايست پر از ارامش
تا مرا تواني دهد در ميان اين همه شور
تا با تو بودن را تاب آورم
شروع شورش شور و شاديم دوستت دارم
لحظه ها در ميان شور حضورت
بي درنگ از پي هم مي گذرند
و خط پايان
نزديک و نزديک تر ميشود
فرصت ها اندکند و مهر تو بسيار
در چنين ظرف اندکي سيراب نمي شود عطش تشنگيم
و سخت است
از درياي تو نوشيدن و بي تاب نگشتن
و چشم فرو بستن از اين همه آرامش
اما تقدير مان چنين مقدر است و لحظه ي وداع آمده
تنها اميد وصل توست که مرا تسکين مي دهد
با خيالم لطافت واژه واژه هايت را لمس کردم
و ميان مهر نگاهت شناور گشتم
نواي خوش و عطر آلود کلامت
دليل شکفتن و اوج گرفتن پروازم شد،
به سوي آسماني ترين لحظه هاي خوشبختي
حضورت در کنارم نهايت آرزويم
و بهانه ي برپايي شوري وصف ناشدني
وقتي من و تو خوشبختي ما بودن را فرياد مي زنيم
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه ي جديد
کوچه ي دلم را براي عبور نگاهت آب و جارو کرده ام
ديگران با عبور لحظه ها مي آيند و مي روند
و اين چشمان توست که عبورش جاودانه است
در ميهماني لحظه هاي با تو
دستانت خالي بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هيچ نمي خوام
جز نيم نگاهي پر از شوق و احساس
تو گفتي خداحافظ من شنيدم به اميد ديدار
تو دل کندي از من و من دل بستم به تو
تو از کنارم رفتي اما خاطرت در قلبم حک شد
چه قصه ي عجيبي است قصه ي عشق
افسوس که زندگي فقط انديشه هاي زيبا نيست
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا
کمي بمان!
کمي به من نگاه کن!
نگاهت تنها دليل آرامشم است!
در چشمانم نگاه کن
در اين چشمان اشک آلود
که هميشه درپي رفتن تو
چشم انتظار به آمدنت بود
حال که دوباره آمدي ؛
چرا اين چنين مرا از خود مي راني ؟
چرا چشمانت را از من نگاه مي داري؟
ديگر تاب و توان سکوت ندارم
حس فرياد در من به اوج رسيده است
فرياد دوستت دارمِ صدايم را گوش کن
درحالي که حرفي نمي زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهايم را از نگاهم بخوان
آيا چيزي هست که در آن ببيني؟
آيا پاسخ دردهايم را در آن مي يابي؟
آري اين نهايت حرفهاي من است
که در چشمانم جمع شده است
اين کلماتي است که زبانم ياراي ادا کردن آن را نداشت و ندارد
اين سيل اشک هاي من نيست
که از چشمانم روان شده است،
اين تمام حرف هاي من است
که روزي به تو گفته بودم چه شد ؟
مگر حرف هايم چه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتي؟
مگر نگاهم تلخي رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصوير نکشيد؟
مگر اين نگاه خسته؛خسته از فريادهاي بي فرجام ؛
از روز هاي بي تو بودن
و از بي دليل بودن رفتنت
و از نامهربانيت سخن نگفت؟
مگر تصوير زيباي صورت خودت را
در آخرين باري که در چشمانم نگاه کردي
و در آن به يادگار مانده است را نديدي؟
چه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چه بود که اشک از چشمانت جاري؟
شايد اکنون صدايم را در عين خاموشي زبانم مي شنوي
شايد…
کمي بمان!
کمي به من نگاه کن!
نگاهت تنها دليل آرامشم است!
مرا با نگاهت مهمان کن
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (۷۲)


کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (72)

خبرگزاري آريا –
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور عوضش هنوز زنده‌ايم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور کارتن خوابي کارگر ايراني
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور بررسي تعويض اجباري وزراي کارت زرد گرفته!/ کاريکاتور
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور نتانياهو؛پيوند ترس‌،توهم‌و سياست‌دروغ
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور “کارِ FATF” يکسره شد
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور وعده‌هاي سرکاري !!!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور برق مجاني…!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اهداي قبر به فقرا در بهشت‌ زهرا
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور گرما ايران را در برمي گيرد!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور آفت اقتصاد ملي!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور حمله کالاهاي پرمصرف به سرمايه‌‌هاي مردم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتورنفت در برابر…
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اينم مديريت ورزش در ايران در يک تصوير!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور ليورپول سوتي خود را اصلاح کرد!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اينم شاهکار جديد تلويزيون!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور نترس آمپول خارجي زدم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور مسئولاني که براي معيشت مردم تصميم مي‌گيرند،؛ يک هفته با حقوق آنها زندگي کنند
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – عکس هاي جالب و ديدني روز شنبه ۳۰ تير


عکس هاي جالب و ديدني روز شنبه 30 تير

خبرگزاري آريا –
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,سنجاب سنجاب در حال اسکي روي آب – مينياپوليس ايالت مينه‌سوتا آمريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,کميک جشنواره “کميک” در شهر “سان‌ديه‌گو” ايالت کاليفرنيا آمريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, بدون شرح
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,هندوانه خوري هندوانه خوري در گرماي تابستان در باغ وحش چانگژو چين/ رويترز
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هنرهاي نمايشي هنرهاي نمايشي اقليت قومي” ميائو” در چريان در جريان يک جشنواره آييني
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,اعتصاب اعتصاب کارکنان شرکت هيونداي کره جنوبي براي افزايش دستمزدها/ شهر اولسان/ خبرگزاري يونهاپ
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب ,عاج‌ نمايش عمومي عاج‌هاي ۹ کرگدن مُرده در نايروبي کنيا/ آسوشيتدپرس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, رژه ارتش رژه ارتش به مناسبت روز استقلال کلمبيا در شهر بوگوتا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, فواره بازي در فواره پارکي در واشنگتن / خبرگزاري فرانسه
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, رييس جمهوري چين در حاشيه سفر رسمي رييس جمهوري چين به امارات متحده عربي/ ابوظبي / خبرگزاري فرانسه
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوته


خبرگزاری آريا – معماهاي جالب با جواب


معماهاي جالب با جواب

خبرگزاري آريا –
 تست هوش جديد, معماهاي سخت
معما با جواب
معماي شماره يک)
دو مادر و دو دختر رفتن براي غذا خوردن ، هر کس يک همبرگر خورد. با اين حال فقط سه همبرگر خورده شد. چه طور ممکنه ؟
معماي شماره دو)
مردي نزد شما آمد و مي خواست ۸ عدد جواهرات را به شما بدهد.
اين جواهرات ۷ مورد واقعي هستند و يک قطعه جعلي است، تشخيص دشوار است، زيرا جواهر تقلبي شبيه جواهرات ديگر هستند. اما کمي سنگين تر است. شما يه ترازو داريد و فقط مي توانيد از آن دو بار استفاده کنيد. آيا شما مي توانيد جواهر تقلبي را کشف کنيد؟
معماي شماره سه)
شناگري يک روز به خود افتخار مي کرد که چه مدت مي تواند نفس خود را زير آب نگه دارد.
رکورد او ۶ دقيقه بود.
بچه اي که گوش داد گفت:
“اين هيچ چيز نيست، من مي توانم به مدت ۱۰ دقيقه زير آب با استفاده از هيچ نوع تجهيزاتي بمانم.
شناگر به بچه گفت: اگر او بتواند اين کار را انجام دهد،به او ۱۰،۰۰۰ دلار مي دهد بچه اين کار را کرد و پول را به دست آورد.
آيا مي توانيد دريابيد که چگونه؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
جواب معماها:
معماي شماره يک)
در مجموع ۳ نفر وجود دارد.
مادربزرگ، مادر و دختر.
از اين رو ۲ مادر و ۲ دختر.
معماي شماره دو)
ابتدا سه الماس را در برابر سه الماس ديگر وزن کنيد. اگر وزنها برابر باشند، دو باقي مانده را با يکديگر مقايسه کنيد. سنگين تر تقلبي است.
اگر يکي از گروه هاي سه الماس سنگين تر باشد، دو تا از اين الماس ها را در برابر يکديگر وزن کنيد.
اگر يکي سنگين تر باشد، اين تقلبي است. اگر وزن آنها برابر باشند، سومين الماس جعلي است.
معماي شماره سه)
پسر ۱۰ دقيقه يک بطري آب روي سرش نگه داشته و پول دريافت کرد.
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – عکس نوشته تيکه دار براي پروفايل


عکس نوشته تيکه دار براي پروفايل

خبرگزاري آريا –
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته تيکه دار پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته هاي طعنه دار جديد
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس متن تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته تيکه دار خفن
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس متن دار خفن
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته هاي طعنه زدن
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته تيکه دار پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته هاي طعنه دار جديد
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس متن تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس متن دار خفن
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته هاي طعنه زدن
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس متن تيکه دار براي پروفايل
عکس تيکه دار براي پروفايل, عکس نوشته طعنه دار خفن
عکس نوشته هاي طعنه دار جديد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته


خبرگزاری آريا – فرار از زندگي


فرار از زندگي

خبرگزاري آريا –
داستانهاي آموزنده داستان «فرار از زندگي»
استاد گفت:….خوب به مکالمات بين کودکان گوش کن.مکالمات بين کودکان به اين صورت بود:
-الان نوبت من است که فرار کنم و تو بايد دنبال من بدوي.
-نخير الان نوبت توست که دنبالم بدوي.
-اصلا چرا من هيچوقت نبايد فرار کنم؟ و حرف هايي از اين قبيل…
استاد ادامه داد:همانطور که شنيدي تمام اين کودکان طالب آن بودند که از دست ديگري فرار کنند. انسان نيز اين گونه است.او هيچگاه حاضر نيست با شرايط موجود رو به رو شود و دائم در تلاش است از حقايق و واقعيات زندگي خود فرار کند و هرگز کاري براي بهبود زندگي خود انجام نمي دهد.
تو از من خواستي يکي از مهم ترين ويزگي هاي انسان را براي تو بگويم و من آن را در چند کلام خلاصه ميکنم:تلاش براي فرار از زندگي.
منبع: asriran.com


خبرگزاری آريا – عکس هاي جالب و ديدني روزپنجشنبه ۲۸ تير


عکس هاي جالب و ديدني روزپنجشنبه 28 تير

خبرگزاري آريا –
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, پرواز استقبال از نخستين پرواز بين دو کشور اتيوپي و اريتره پس از ۲۰ سال قطع روابط
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هندوانه يک مرد در حال نصف کردن هندوانه ها روي بدن خود با شمشير براي ثبت در کتاب گينس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هندوانه يک مرد در حال نصف کردن هندوانه ها روي بدن خود با شمشير براي ثبت در کتاب گينس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,نظامي تمرين نظامي سربازان پليس چين در جيانگ سو
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, تمساح آتش زدن لاشه صدها تمساح سلاخي شده توسط روستاييان اندونزي
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, پاندا يک پانداي قرمز يک ساله در پارک حيات وحش ولز
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب , شمع روشن کردن کودکان آفريقاي جنوبي در مراسم يادبود نلسون ماندلا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, برش سيب برش سيب با اره برقي در يک نمايشگاه عجيب و غريب در دنور امريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,کودکان کودکان شرکت کننده در مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا در ژوهانسبورگ
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,باران لحظه افتادن يک فرد در گودال پر شده از باران در ميدان تايمز نيويورک
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوته


خبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۹۵)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (95)

خبرگزاري آريا –
خنده دار ترين جوک ها, جوک جديد خنده دار
جوک جديد خنده دار
تخم مرغ خريدم تاريخ توليدش مال ۳ روز
ديگس…
حالا موندم چجوري به مرغه برش گردونم،
هر وقت گذاشتش برم پس بگيرم؟!؟
لطفا راهنمايي کنيد!!!!!!!!
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
استاد دانشگاه داشت برگه يکي از شاگرداشو تصحيح ميکرد
ديد نوشته جواب در پشت صفحه!!!
.
رفت پشت صفحه ديد نوشته اگه بلد بودم همونجا مينوشتم!!!
آوردمت اينجا خلوت باشه بگم جان مادرت رحم کن
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک هاي خنده دار
يه سگ برا باغمون خريديم ده ميليون
.
.
.
شبا شيفتي نگهباني ميديم ، يه وقت ندزدنش
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب
اگه ايراني هستيد و سه تا چيز تو خونه تون نداريد اسير مدرنيته شديد:
۱:سيني پشت ظرفشويي
۲: ليوان تو گوني برنج
۳: جعبه سوهان جاي سوزن نخ و قرقره
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
+اول تو قطع کن!
-نه اول تو!!
(مکالمه رييس اداره برق و رييس اداره آب)
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
همه دارن جدول برنامه‌ريزي واسه تابستون مي‌چينن، سفر و استخر و …
من جدول قطعي برق رو زدم به ديوار تا به موقع گوشيو شارژ کنم
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
يه جوري تو شعرا ميگن اي ساربان آهسته ران
.
.
.
انگار شتر ۱۸۰ تا ميره
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
رفيقمون وسط بامِ تهران جلو هزارنفر از دختره خواستگاري کرد
دختره هم گفته “بله”
.
.
.
بعدش رفت خواستگاري خانواده دختره مخالفت کردن
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
تنها جايي که يادم هست تو قرعه کشي برنده شدم
.
.
.
در اومدن اسمم واسه تميز کردن خوابگاهمون و شستن ظرفا بوده
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
واقعا دانشمندا فازشون چيه؟
‏اين همه ساله داروي بيهوشي کشف شده…
.
.
ولي داروي باهوشي که واجب‌تره کشف نشده.
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک خيلي خنده دار
ﺩﯾروز ﺭﻓﺘﻢ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﺩﮐﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﻋﮑﺲ ﯾﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩ!!!
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﮕﻢ :
ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﻪ!!!
ﻋﮑﺲ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻨﻈﻮﺭ عابر بانک اينه وقتي پول تو حسابت نيست از سرقبرت بيارم..
عابربانکا چه فهميده شدن..
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
خنده دار ترين جوک ها
ديروز يک موبايل پيدا کردم، خواستم صاحبش و پيدا کنم. رفتم تو مخاطبينش که هفتا بيشتر نبودن …
۱٫ نفسم
٢.عمرم
٣.عشقم
۴٫زندگيم
۵٫گلم
۶٫عسلم
۷٫زنم
حالا موندم به کدومشون گوشى رو بدم که دعوا ﻧﺸﻪ
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک جديد خنده دار
داييم مو کاشته،دماغشو عمل کرده
بوتاکسم کرده،ابروهاشم که مثل نخ کرده لبشم پروتزيه
فقط هر کاري ميکنيم سيبيلاشو نميزنه ميگه مرد بايد سيبيل داشته باشه
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
کلمه مگس رو برعکس کن !!!
.
.
ب من چه مي خواستي بر عکس نکني …..
هاپوووو
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – اس ام اس هاي عاشقانه و زيبا (۵۳)


اس ام اس هاي عاشقانه و زيبا (53)

خبرگزاري آريا –
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي, اس ام اس هاي عاشقانه کوتاه
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
پايه و اساس يک زندگي موفق؛ عشق، جذابيت و سازگاري است. اگر دو طرف به يکديگر افتخار کنند، احترام بگذارند و متعهد باشند؛ زندگي زيبا و آرامي خواهند ساخت…!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
هر بار که مي‌خواهم به سمتت بيايم
يادم مي افتد
دلتنگي
هرگز بهانه خوبي
براي تکرار يک اشتباه نيست …
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي
عشق؛
يک فنجان چايِ قند پهلوست!
آخ که اگر به موقع هوس کني چقدر ميچَسبد..!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه غمگين
‏يه آدمايي جوري حالت رو خوب ميکنن که پيش خودت ميگي کاش واسه يه بارم که شده خودخواه باشي و
نذاري که بره…
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
نه کسي منتظر است
نه کسي چشم به راه
نه خيال گذر از کوچه ي ما دارد ماه
بين عاشق شدن و مرگ
مگر فرقي هست؟
وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جديد
يک جرعه ز جام تو تمامست تمام
جز عشق تو در دلم کدامست کدام
در عشق تو خون دل حلالست حلال
آسودگي و عشق حرامست حرام
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
دلتنگي من
براي تــو تمام شدني نيست؛
من يک وقتهايي دلتنگم،
اڪثر وقتها دلتنگتر
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
عشــــق نميتـــــونه
ولــــت کـــــنه
ولــــــــي خــــــــوب
ميتـــــونه
لــــهت کــنـــہ
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه و احساسي
اگه ميدونستي که چقدر تنهام
برام اشک ميريختى . . .
اما اگه ميدونستي که چقدر
اشک ميريزم . . .
هيچوقت تنــــهام نميزاشتي
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه و عارفانه
“مےنويسم براے تو” در
ســــاعت صـــفر عــــاشقــي
براے تو ڪہ بودنت را
نہ چشمانم ميبيند
نہ گوش هايم مےشنود
نہ دستانم لمس مي ڪند
تنها،صادقانه با دلم
احساست مي ڪنم
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه کوتاه
دل تنگــم
اما دلم کـوچڪ نيست
بہ وسعت دنياے محبتت
جا دارد خستہ ام
اما تواڹ دارم
تا تہ دنيا دنبالت بِدَوم و
بگويم دوستت دارم
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي
مي نويسـم هر نفــس
از بوسـه هاي مست تو
حضرت معشوق لبهايت
گــــواراي وجـــود …!!!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
جديدترين اس ام اس هاي عاشقانه
ديوانہ منم!
بے آنڪہ باشے
بےآنڪہ حست ڪنم
بے آنڪہ ديده باشمـت
هنوز هم،
“دوستت دارم”
بي هيچ بودنے.
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جديد
بـرايت غصه ها خـوردم
وليکن قصه ها گفتـے
که عشق آسـان بـوَد اول
ولـے افتاد مشکلها
ولـےهرگزنفهميدے کـه بر ديـوار
بنْوشتــم
امانت دادمت قلبــم
دراين دنيــاے بيدلهــا
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
“عشـق” وسوسه و هوس نيست
“عشـق”
معرفت و کمال است .
عاشق آن نيست که
هردم طلب يارکند
عاشق آن است که
دل را حرم يار کند
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلشکسته
عـشق يعني دستانـم را بگيري
نگاهـم ڪني ۅ بگۄيي مڹ به
بـودنت قانعـم
حتي اگر سهم مڹ
از تــۅ فقط لـمس
چند لحظه دستانت باشد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – بيوگرافي سولماز غني + مصاحبه اي خواندني با سولماز غني و همسرش


بيوگرافي سولماز غني + مصاحبه اي خواندني با سولماز غني و همسرش

خبرگزاري آريا –
سولماز غني,بيوگرافي سولماز غني,عکس هاي سولماز غني عکس هاي سولماز غني
سولماز غني، بازيگر زن ايراني، متولد سال ۱۳۵۶ در تهران است. وي در سال ۸۰ با فيلم اتانازي به کارگرداني رحمان رضايي وارد دنياي بازيگري شد. سولماز غني و همسرش علي رحيمي از زوج‌هاي جواني هستند که ارتباط‌شان را از همان ابتداي آشنايي بر پايه محبت و حس خوب‌شان نسبت به يکديگر بنا کرده‌اند.
چکيده اي از بيوگرافي سولماز غني:
نام اصلي: سولماز غني
تولد: ۱۳۵۶
تهران
مليت: ايراني
پيشه: هنرپيشه
سال‌هاي فعاليت: ۱۳۸۰ – اکنون
همسر: علي رحيمي
سولماز غني,بيوگرافي سولماز غني,عکس هاي سولماز غني سولماز غني و سحر قريشي
بيوگرافي سولماز غني:
سولماز غني (زادهٔ ۱۳۵۶ در تهران)، بازيگر سينما و تلويزيون اهل ايران است.
سولماز غني در ۱۳۸۰ در نقش يک بيمار قلبي در فيلم اتانازي، و سپس تيک آف (۱۳۸۱) وارد سينما شد. بازيگري در تلويزيون با مجموعه تلويزيوني تب سرد (۱۳۸۲) آغاز و در مجموعهٔ پنج کيلومتر تا بهشت (۱۳۹۰) و سرنوشت (۱۳۸۶) به خوبي شناخته شد.
فيلم‌شناسي سولماز غني:
سينمايي:
– اتانازي
– تيک آف
مجموعه تلويزيوني:
– پنچري
– ديوار شيشه اي – بازيگر ميهمان
– دردسرهاي عظيم ۲
– دردسرهاي عظيم
– پنج کيلومتر تا بهشت
– سقوط آزاد
– خون‌بها
– سرنوشت
– هزاران چشم
– تب سرد
سولماز غني,بيوگرافي سولماز غني,عکس سولماز غني عکس سولماز غني و مادرش
مصاحبه با سولماز غني و همسرش علي رحيمي:
سولماز غني و همسرش علي رحيمي از تفاهم و رفاقت شان در زندگي مشترک مي گويند. در ادامه با اين زوج جوان گفتگويي را انجام داده ايم و از آنها درباره راز و رمز ارتباط خوب و موفق شان پرسيديم و درمورد خاطرات مشترک، شغل هاي جذاب و برنامه هاي شان براي آينده گپ زديم.
نحوه آشنايي سولماز غني و همسرش:
سولماز غني: شقايق فراهاني فيلمي بازي کرد به نام «تجريش ناتمام» که فرصت اکران پيدا نکرد اما شقايق دوست داشت فيلم ديده شود؛ به همين خاطر اکراني خصوصي در خانه اش برگزار کرد و فيلم را براي دوستان و همکاران نمايش داد. علي هم مانند من از دوستان شقايق بود و ما اولين بار آنجا يکديگر را ديدم و با هم آشنا شديم. خلاصه شروع آشنايي مان از آن شب بود و حدود سه، چهار ماه پس از آشنايي هم همديگر را مي ديديم و معاشرت داشتيم. پس از اين مدت به هم علاقه مند شديم و شکل رابطه مان جدي تر شد و حالا هم که رسيديم به اينجا.
کنار همسرم خوشحالم
سولماز غني: ازدواج مان هم عاشقانه بود و هم عاقلانه. شايد بخش عاشقانه قضيه حتي پررنگ تر بود چون من هيچ وقت خيلي اهل اين نيستم که چنين ارتباطاتي را صرفا از نظر منطقي و عقلاني بسنجم. در چنين ارتباطاتي بهتر است آدم به حس و دلش اعتماد کند و من هم چنين کاري کردم. شيوه ورود آدم ها و سِمت شان در زندگي شما فرق دارد و به همان نسبت احساسات شما هم متفاوت است؛ مثلا کساني در زندگي شما هستند که دوستان تان محسوب مي شوند يا از آشنايان هستند ولي وقتي شخصي وارد زندگي تان مي شود که قصد ازدواج با او را داريد همه چيز خيلي حسي مي شود.
من به حس خوبي که از علي گرفتم خيلي اعتماد کردم. علي مجموعه اي بود از چيزهايي که من خيلي دوست داشتم و در کنارش حالم خوب بود و هست و متوجه شدم در کنار او به من خوش مي گذرد و خوشحال هستم و دوستش دارم. در بسياري از مسائل زندگي نگاه مان شبيه هم است؛ هرچند که اختلاف نظر هايي هم وجود دارد اما هميشه بخش تفاهم آميز نگاه مان به زندگي و مسائل مختلف سنگين تر است.
علي رحيمي: همان طور که سولماز اشاره کرد، افکار و احساسات مان به هم نزديک بود و پس از کمي معاشرت به اين نتيجه رسيديم که مدل زندگي و نگاه مان به دنيا خيلي شبيه هم است و مي توانيم کنار يکديگر زندگي خوبي داشته باشيم.
به حس خوبم اعتماد کردم
سولماز غني: هميشه پيش از شروع زندگي مشترک ممکن است شما فاکتورهايي را در نظر داشته باشيد ولي وقتي با کسي آشنا مي شويد که مجموعه اي از اخلاق ها و رفتارهايي است که دوست داريد مي توانيد برخي از فاکتورهاي تان را ناديده بگيريد. من فکر مي کنم اين موضوع براي همه پيش مي آيد. من شايد به واسطه شغلم خيلي روي آدم ها دقيق مي شوم و خيلي ريز به جزييات رفتاري شان نگاه مي کنم و در ذهنم همه چيز را بارها مي سنجم. در مورد ارتباطم با علي هم همين طور بود و همه چيز را به خوبي سنجيدم. وقتي کنار علي بودم خيلي حس خوبي داشتم و خوشحال بودم و همين موضوع برايم کافي بود تا به اين حس اعتماد کرده و زندگي ام را با او شروع کنم.
سولماز غني,بيوگرافي سولماز غني,همسر سولماز غني عکس سولماز غني و همسرش علي رحيمي
رفاقت و مشارکت از جذابيت هاي زندگي مشترک است
سولماز غني: ارتباط مان بزنم به تخته خيلي خوب است. (مي خندد) من نوع ارتباط مان را دوست دارم؛ البته ممکن است سر يک سري مسائل اختلاف هايي هم داشته باشيم ولي مهم اين است که مي توانيم خيلي زود اين مسائل را بين خودمان حل و فصل کنيم و ناراحتي بر جا نماند. به نظرم مهم است که شما به خاطر طرف مقابل تان يک سري از کارها را انجام دهيد يا يک سري کارها را انجام ندهيد. علي در اين مورد خيلي بهتر از من است و من سعي مي کنم در اين چيزها شبيه همسرم باشم. علي انعطاف پذير تر از من است و خيلي نگاه ساده و راحتي به زندگي دارد؛ ضمن اينکه نگاهي توام با طنز به مسائل در برخوردش با ماجراهاي مختلف دارد و اين نگاه قطعا دوست داشتني تر است.
علي رحيمي: رابطه ما بيشتر ارتباطي دوستانه است و بخش رفاقت در آن خيلي پررنگ تر از نقش زن و شوهري است. ارتباط دوستانه به ادامه زندگي و رابطه کمک مي کند چون شما در مورد مسائل مختلف مي توانيد به راحتي با رفيق تان صحبت کنيد. وقتي نگاه خيلي قانونمندي به اين مساله داشته باشيد که من شوهر خانه هستم و تو زن خانه و شوهر بايد بگويد و زن هم بايد عمل کند و. . . ديگر نمي توانيد انتظار داشته باشيد ارتباط تان حسي و زيبا باشد. چنين نگاه خشکي دست و پاي شما و باب نقد و گفت وگو را مي بندد و ديگر نمي توانيد به راحتي با همسرتان مشورت و مشارکت داشته باشيد. حس رفاقت و مشارکت به نظرم يکي از جذابيت هاي زندگي مشترک است و ارتباط مان به همين خاطر براي من دوست داشتني است.
سولماز غني,بيوگرافي سولماز غني,عکس همسر سولماز غني عکس هاي سولماز غني و همسرش
من عاشق موسيقي هستم
سولماز غني: همسرم در کار موسيقي است و من عاشق اين شغل هستم. فکر مي کنم خيلي از آدم ها اين رويا را دارند که نواختن يک ساز را بلد باشند يا اينکه صداي خوبي براي آواز داشته باشند که من هيچ کدام را ندارم. (مي خندد) ولي خيلي خوشحالم همسرم چنين شغل دلنشيني دارد. روزهايي که علي در خانه تمرين مي کند و من موسيقي تمرين هاي او را در خانه مان مي شنوم، حس و حال بسيار خوبي دارم. اتفاقا دو ماه است يادگيري نواختن دف از ايشان را شروع کرده ام. به دنبال اين نيستم که نوازنده اي حرفه اي شوم و به همين که بتوانم براي دل خودم سازي بنوازم بسنده مي کنم.
علي رحيمي: به نظر من در هر سن و سالي مي توان به سمت ياد گيري موسيقي رفت؛ البته کودکان دغدغه کمتر و وقت بيشتري دارند و در سن خوبي براي ياد گيري هستند اما در هر سن و سالي با علاقه، تمرين و پشتکار مي توان نوازندگي را آموخت.
سولماز غني:چيزي که در نوازنده هاي حرفه اي هميشه مرا مجذوب مي کند و برايم جالب است اين است که در تمام سال هايي که ما مشغول کارهاي ديگري بوده ايم اين نوازنده ها به سختي تمرين کرده اند، به دنبال علاقه شان بوده اند، وقت گذاشته اند و همه تمرکزشان روي اين موضوع بوده و حالا به اين مرحله از تکامل شغلي و هنري رسيده اند. من هميشه به اين آدم ها حسودي مي کنم. (مي خندد)
وقت زيادي را در کنار هم سپري مي کنيم
سولماز غني: من و علي به خاطر نوع شغل مان وقت زيادي را کنار هم سپري مي کنيم. من هميشه مي گويم شايد تنها سه سال از زندگي مشترک ما گذشته باشد اما به نسبت زوج هاي ديگر که مثلا هر دو کارمند هستند شايد ما اندازه شش سال کنار هم بوده ايم. بسياري از روزها از صبح تا شب کنار هستيم و با هم به خريد مي رويم يا اگر جايي بخواهيم برويم حتما در کنار هم هستيم. مرتب در مورد مسائل مختلف صحبت مي کنيم و همه تصميم گيري هاي مان با هم است و مشارکت داريم حتي اگر در سفرهاي کاري باشيم مرتب از طريق تلفن، وايبر، تلگرام و. . . باهم در ارتباطيم.
روي سفرهاي مان در آينده برنامه ريزي مي کنيم
سولماز غني: شايد چون خيلي از زمان زندگي مشترک ما نگذشته هنوز چندان فرصت سفرهاي دونفره نداشته ايم. هر دوي ما عاشق سفر هستيم. من گاهي به خاطر مسائل خانوادگي به سفر مي روم و علي هم به خاطر کارش مرتب به سفر مي رود. الان هم داريم روي سفرهاي آينده مان برنامه ريزي مي کنيم. فکر مي کنم در سال هاي آينده خيلي با هم سفر برويم. (مي خندد)
علي رحيمي: گذشته از سفرهاي کاري من ايرانگردي زياد داشته ام. البته مدتي است ديگر فرصت اين کار را ندارم. در اين مدت که از ازدواج مان گذشته چند بار به سفرهاي داخلي مثل شمال رفته ايم ولي هنوز برنامه سفرهاي مان شروع نشده است.
گذشت، دوست داشتن و محبت به جاي منم منم
علي رحيمي: وقتي خودمان را با زوج هاي ديگر مقايسه مي کنم، حس مي کنم عشق و علاقه در زندگي ما بيشتر است و بيشتر يکديگر را دوست داريم و با هم بودن براي مان خيلي ارزشمند است. ما هميشه کنار هم هستيم و اين شايد بزرگ ترين تفاوت ما با زوج هاي ديگر باشد.
سولماز غني: من فکر مي کنم تفاوت ها به خود آدم ها برمي گردد. آدم ها با هم متفاوت هستند و در نتيجه زندگي هاي شان هم با يکديگر متفاوت است. زوج هاي زيادي را مي بينم که در ظاهر با هم خوبند ولي انگار دوست داشتن ها کم شده و دليل اين موضوع هم برمي گردد به اينکه فرديت ها خيلي مهم شده و منم منم جاي گذشت را در زندگي گرفته است.
وقتي فرديت خيلي مهم شود گذشت، دوست داشتن و محبت زير سايه اش مي رود. خوشبختانه در زندگي ما چنين چيزي وجود ندارد و ما از بودن در کنار يکديگر لذت مي بريم و با هم بودن مان بسيار براي مان باارزش است. ما اغلب کنار هم هستيم و اگر گاهي پيش بيايد که از هم دور شويم، حال من واقعا بد مي شود و مثل گربه اي که سبيلش را بريده باشند از تعادل خارج مي شوم. (مي خندد) در حالي که زوج هاي زيادي را مي شناسم که از اين دوري ها استقبال مي کنند و مي گويند:«آخيش دو روز براي خودم هستم و مي توانم به خودم برسم.»
شغل همسرم را دوست دارم
علي رحيمي: من به واسطه شغلم از نزديک با دنياي سينما در ارتباط بوده ام و مي دانستم بازيگري شغل بسيار سختي است. هيچ وقت با شغل همسرم مشکلي نداشته ام و شغل سولماز را با وجود همه سختي ها و زمان بندي غيرمنظم کاري دوست دارم.
هم من و هم سولماز وقتي سر کار هستيم، انرژي بيشتري داريم و حال مان بهتر است و قطعا اين حال خوب روي زندگي مشترک مان هم تاثير مثبت دارد؛ البته برخي ممکن است اين شغل و حواشي آن را دوست نداشته باشند که برمي گردد به نوع نگاه شان به قضيه ولي من شخصا هيچ وقت مشکلي با اين شغل نداشته ام. از بين کارهاي همسرم هم «دردسرهاي عظيم» را خيلي دوست دارم چون سريال بسيار خوبي بود و با روحيه من که کلا کارهاي کمدي دوست دارم هم هماهنگ بود؛ ضمن اينکه سولماز در اين سريال نقش متفاوت و جذابي داشت.
سولماز غني: براي علي خيلي مهم است که حال آدم ها خوب باشد. من هم وقتي مشغول کار هستم حالم خيلي بهتر است و انرژي مضاعفي دارم و همين موضوع براي علي کافي است تا شغل مرا دوست داشته باشد؛ ضمن اينکه همان طور که علي گفت وقتي مشغول کار هستيم انرژي بيشتري داريم و حس خوب مان به زندگي مان هم منتقل مي شود.
گردآوري: بخش بازيگران بيتوته
مجله زندگي ايده آل1 2 3 59