خبرگزاری آريا – سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي (۲)


سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي (2)

خبرگزاري آريا –
سخنان بزرگان در مورد سختي زندگي, سخنان بزرگان در مورد خوشبختي
جملات قصار درباره زندگي
در زندگي تعداد محدودي «بله» در اختيار ما قرار دارد که پيش
از به کار گيري شان بايد با تعداد
بي شماري «نه» از آن ها
محافظت کنيم.
کريستين بوبن
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
هر چقدر کمتر جواب انسان‌هاي منفي را بدهيد،
از زندگي با آرامش بيشتري برخوردار خواهيد بود.
اين مردم اگر پيامبر هم بودن، هزار ايراد به کار خدا مي‌گرفتند!
شما که جاي خود داريد.
پس به خاطر انسان‌هاي منفي
زندگي‌ات را تباه نکن.
الهي قمشه‌اي
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان درباره زندگي
زندگي مثل کبريت کشيدن در باد
زندگي دشوار است
من خلاف جهت آب شنا کردن را
مثل يک معجزه باور دارم
آخرين دانه کبريتم را
ميکشم در اين باد
هرچه باداباد…
سهراب سپهري
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
جملات قصار درباره زندگي
اين زندگي انگار ميدان اسب دواني است. هرگز توقفي در کار نيست. آخ اين‌ها که هرگز مجال يک روز تفکر را به خودشان نمي‌دهند، اين‌ها مي‌ميرند، مرده اند، بي چاره ها! به خود ما هم که خواستش را داريم باز اين مجال را نمي‌دهند.
خوشبختانه در ميان آب‌هاي طغياني اين زندگي چند جزيره کوچک هست که بتوان بدان پناه برد: کتاب‌هاي زيباي شاعران و خاصه موسيقي…
رومن رولان
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
زندگي خاطره است …
زندگي خنده يک شاه‌پرک‌ است بر گلِ ناز
زندگي رقص دل انگيز خطوطِ لب توست …
زندگي شيرين است …
سهراب سپهري
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان در مورد زندگي و عشق
امواج زندگي را بپذير، حتي اگر گاهي تورا به عمق ببرند,
آن ماهي آسوده که بر سطح دريا ميبيني مرده است
نلسون ماندلا
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
اگر مي خواهيد خوشبخت باشيد،
زندگي را به يک هدف گره بزنيد.
نه به آدم ها و اشياء…
آلبرت اينشتين
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان جهان
بيشتر وقت‌ها از قدرت لبخندي ساده، نوازشي ملايم، حرفي محبت‌آميز، گوشي شنوا، تمجيدي صادقانه يا توجهي کوچک غافليم. تمام اين‌ها ظرفيت تغيير و توسعه‌ي زندگي ما را دارند.
ليو بوسکاليا
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان در مورد زندگي
اگر به راستي جوياي «حقيقت» هستيد ،
ضرورت دارد که حداقل يک بار در زندگي
تا آنجا که امکان دارد به همه چيز «شک» كنيد !
رنه دکارت
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند
و از آنها غولي بوجود مي آورند که نامش تقدير است.
جان اوليور هاينز
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان در مورد سختي زندگي
وقتي که هيچ کس را نداشته باشي برايش يک فنجان چاي درست کني، وقتي که هيچ کس به تو احتياجي نداشته باشد، آن‌جاست که زندگي ديگر به پايان رسيده است.
آدري هپبورن
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
زندگي هرگز به” اگر “و ” اما ” هاي تو پاسخ نمي دهد.. زندگي هيچ نميگويد؛ نشانت ميدهد.. پس ؛ “سلطان” بايدها باش نه “بنده” شايدها..
الهي قمشه ايي
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان بزرگان در مورد زندگي
مُردن، ناگوارترين نيست؛
راه زندگي را ندانستن،
ناگوارتر است.
ويکتور هوگو
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
جملات قصار درباره زندگي
در پايان، تعداد سال‌هاي زندگي‌تان اهميتي ندارد. آنچه مهم است، زندگي جاري در خلال اين تعداد سال‌هاست.
آبراهام لينکلن
جملات زيبا درباره زندگي, جملات قصار درباره زندگي
سخنان زيباي بزرگان درباره زندگي
۱۰درصد از زندگي‌تان وقايعي است که با آن روبه‌رو مي‌شويد و ۹۰درصدِ باقي‌مانده شيوه‌ي برخورد و پاسخ‌گويي به آنهاست.
لو هولتر
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته