خبرگزاری آريا – اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات (۴)


اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات (4)

خبرگزاري آريا –
 متن شب جمعه اموات, متن فاتحه براي مرده
شب جمعه و فاتحه براي اموات
ما هم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما..
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
سر خاك شد و نقش خيال تو نرفت
خون گشت دل و شوق وصال تو نرفت
هر چند ز هجران تو زنگار گرفت
ز آينه دل عكس جمال تو نرفت
به ياد نفس هاي گرمي كه امروز در خاك هاي سرد خفته اند
“براي شادي روحشان فاتحه وصلوات”
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي مرده
پنجشنبه است و ياد درگذشتگان
اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنينَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمينَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحيَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَينَنَا وَ بَينَهُم بِالخَيراتِ اِنَّکَ مُجيبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطيئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَي کُلِّ شَيءٍ قَديرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ…
التماس دعا
و پنجشنبه ميآيد که يادمان بياورد
کسي بود که فکرش را نمي کرديم
يک روز نباشد…
روحشون شاد و‌ قرين رحمت الهي
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن شب جمعه اموات
پنج شنبه آمد و غم
دوري آنهايي
که کنارمان نيستند
بانثار دسته گـلي
از فاتحه و صلوات
يـادي کـنيم
از آنها و موجب شادي
و آرامـش شان باشيـم
روحـشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
شب جمعه و فاتحه براي اموات
پنجشنبه است
ثانيه هايمان
سخت بوي دلتنگي مي دهد
وعده اي آن طرف
چشم به راه هديه اي تا آرام بگيرند
بافاتحه و صلواتي هوايشان را داشته باشيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي اموات
پنج شنبـه است
براي شادي روح
درگذشتگان هديه باارزش
فاتحه و صلوات
بـدرقه راهشـان
روحشان شاد و يادشان گرامي
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه
“پنجشنبه” است
عزيزانيکه
در بين ما نيستند
دلخوشند به يک “فاتحه”
به يک “صلوات”
يک دعاي رحمت و آمرزش
همينها برايشان
يک دنياست ،در آن دنيا
“براي شادي روحشان فاتحه وصلوات”
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه فاتحه
پنجشنبه براي شادي روح
درگذشتگان هديه با ارزش
فاتحه وصلوات را
بدرقه راهشان کنيم
خدايا درگذشتگان ما را مورد
رحمتت قرار ده
روحشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس فاتحه براي اموات
پنج شنبه است
دلمان گرم به خاطره
پدرهايي که نيستند
مادرهايي که رفته اند
ودوستاني که بارسفربستند
با هديه اي به زيبايي
فاتحه وصلوات
دلشان را شاد کنيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
پنجشنبه آمد
و دلم براي آنهايي كه ديگر
ندارمشان تنگ است
پنجشنبه است و بوي
حلوايي خيرات ياد آدم هاي رفته
“فاتحه باصلوات”
جهت شادي روحشان بفرستيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه فاتحه
شب جمعه است
بياد تمامي رفتگان
بياد شهداي عزيزمان
بياد پدران ومادران آسماني
بياد همه آنان که
خاطره شدند درکنج
قلب و يادمان
فاتحه اي بخوانيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
زندگي آب روان است روان ميگذرد…
هر چه تقدير من و توست همان ميگذرد…
پنج شنبه است ياد گذشته گان را با فاتحه و صلوات زنده کنيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
فاتحه براي اموات
باز پنجشنبه
باز بي قراري ها
باز غم دوري عزيزان
ازدست رفته
براي شادي روح
مسافران بهشتي
هديه اي به زيبايي
فاتحه و صلوات
ره توشه شان کنيم
روحشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي اموات
باز پنج شنبه آمد
روز دلتنگي
روز خاطرت
روز اشک و حسرت
روز بي قراري
روز جاي خالي مسافران بهشتي
روز خواندن فاتحه وصلوات
الهي روحشان شاد و يادشان گرامي
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته