خبرگزاری آريا – سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (۲۶)


سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (26)

خبرگزاري آريا –
جملات بزرگان در مورد زندگي, جملات بزرگان در مورد موفقيت
سخن آموزنده از بزرگان
مى گويند؛
آدمهاى خوب به بهشت ميروند…
اما من ميگويم
آدمهاى خوب هر كجا باشند
آنجا بهشت است…
فريدون فرخزاد
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان در مورد زندگي
اگر دائم از روزگار گله و شکايت کنيد آنگاه قانون جذب با قدرت تمام وضعيت هايي را در زندگي‌تان ايجاد مي‌کند تا از آنها شکايت کنيد. اگر مدام به گله و شکايت‌هاي ديگران گوش دهيد و بر آنها متمرکز شويد و با آنها همدردي کنيد، آنگاه قانون جذب موقعيت‌هايي را در زندگي‌تان ايجاد مي‌کند که از آنها شکايت کنيد.
اين قانون خيلي ساده عمل مي‌کند. يعني دقيقا همان چيزي را که به آن مي‌انديشيد به زندگي‌تان وارد مي‌کند. با اين قانون قدرتمند مي‌توانيد هر گونه وضعيتي را در زندگي خود تغيير دهيد.
راندا برن
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان جهان
سفر کن و به هيچکس نگو
مثل يک داستان واقعي زندگي کن و به هيچکس نگو
با خوشحالي زندگي کن و به هيچکس نگو
مردم چيزهاي قشنگ رو خراب ميکنن…
جبران خليل جبران
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
سخـن بزرگان
برخي زندگي نمي‌کنند، مسابقه دو
گذاشته‌اند! مي‌خواهند به
هدفي که: در افق دوردست دارند
برسند. در حالي ‌که نفس‌هايشان
به شماره افتاده! مي‌دوند و
زيبايي اطراف خود را نمي‌بينند
جين‌وبستر
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
انسان ، نقطه‌ايست بينِ دو بي‌نهايت :
بي‌نهايتِ لجن و بي‌نهايتِ انسان !
بنگر به کدام طرف مي‌روي …
دکتر علي شريعتي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان ايراني
فقط موقعي که آدم فکرخوب مي کنه قيافش زيبا ميشه…
هر فکر بدي آدم مي کنه قيافش زشت ميشه و اين زشتي کم کم در قيافه انسان ميماند.
دکتر الهي قمشه اي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
سخن آموزنده از بزرگان
شهرياري که نداند شب مردمانش چگونه به صبح ميرسد، گورکن گمنامي است که دل به دفن دانايي بسته است
مردمان من امانت آسمانند بر اين خاک تلخ
کوروش کبير
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان فلسفي
بيگناه باش
تا بيم نداشته باشي..
سپاس دار باش
تا لايق نيکي باشي..
راستگو باش تا
استقامت داشته باشي..
متواضع باش
تا دوست بسيار داشته باشي
دوست بسيار
داشته باش تا معروف باشي
اشو
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
بهترين جملات بزرگان
ياد گرفتم اين بار که دستانم يخ کرد، دستان کسي را نگيرم!
جيب هايم مطمئن ترند.!!
دنيا رو مي بيني؟ حرف حرف مياره، پول پول مياره، خواب خواب مياره.ولي `محبت`، “خيانت” مياره! کاش همه ميدانستن دل بستن به “کلاغي که “دل” دارد، بهتر است از “طاوسي که زيبايي” دارد!!
کاش ميشد انگشت را تا ته حلق فرو کرد و بعضي دلبستگي ها را يکجا بالا آورد!!!!وفاداري آدم ها رو “زمان” اثبات مي کنه نه “زبان”!!!
زندگى به من آموخت: که”هيچ چيز از هيچ كس بعيد نيست”!!!!
اين جمله رو هرگز فراموش نکن : “براي دوستت دارم بعضي ها؛ “مرسي” هم زياد است!
حسين پناهي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان در مورد موفقيت
نگران فاصله روياهايت و حقيقت اکنونت نباش. اگر ميتواني چيزي را تصور کني، آن را به دست خواهي آورد.
بلوا ديويس
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان در مورد زندگي
وقتي حواس خود را روي خواسته ات متمرکز مي کني، در آن لحظه همراه با عظيم ترين قدرت کائنات خواسته ات را به سوي خود مي کشاني.
راندا برن
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان جهان
اكثر انسانها حتي جسارت دور ريختن لباسهايي كه مدتهاست بدون استفاده در كمدهايشان آويخته شده را ندارند، بعد از آنها توقع داريم كه باورهاي غلطي را كه قرن هاست در ذهنشان زنجير شده است به راحتي كنار بگذارند و دور بريزند …!!!
“جهل” نرمترين بالشي ست كه بشر ميتواند سر خود را بگذارد و آرام بخوابد!
گاندى
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
جملات بزرگان
خداوند در مکانهايي دور از انتظار،
به دست افرادي دور از انتظار و
در مواقعي تصور ناپذير معجزات خود را به انجام مي رساند.
فلورانس اسکاول شين
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
سخـن بزرگان
بايد ياد بگيريم هر آنچه هستيم ؛ اعم از گذشته مان، اشتباهات مان، بدگماني هاي مان، ضعف هاي مان، و ترس هاي مان را دوست بداريم. حتي بيش از آن که ياد بگيريم خودمان را دوست داشته باشيم ، بايد به عشق همچون يک آرمان بنگريم. بايد جنگجويان عشق باشيم. بايد براي خودمان بجنگيم و پاي آنچه هستيم و آنچه مي خواهيم که باشيم ، بايستيم.
بايد به جاي قرباني بودن، جنگجو باشيم، و به جاي دنباله روي ، مبارزه کنيم.
يک جنگجو، آتش شجاعت دروني خود را برافروخته است. او مي تواند با صعب ترين مشکلات عاطفي رويارو شود و الگوهاي قديمي را بشکند.
دبي فورد
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
ما چقدر به سادگيِ
نياکان خود خنديديم ؛
روزي مي‌آيد که آيندگان به
«خرافات» ما خواهند خنديد …!
صادق هدايت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته