خبرگزاری آريا – کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (۶۹)


کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (69)

خبرگزاري آريا –
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور عجيب‌ترين حراج تاريخ!
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور زندگي در کانکس
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور تدبير فدراسيون مقابل منتقدين
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور آمريکا ناقض واقعي حقوق‌بشر در‌جهان
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور آبادان تشنه است
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور رشد افسارگسيخته مصرف آب‌!!!
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور شرکتهاي خودرويي با ارز دولتي “چاي” وارد کردند
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور بفکر هموطنان‌مان باشيم/ آب کم است!
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور پرش حسرت انگيز با نيزه!
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور شفاف سازي اقتصادي توسط دولت
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور محدود شدن استفاده از کولر در ادارات دولتي!
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور دزديده شدن ابرها
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور چه کسي ۲۵۰ ميليارد تومان پرايد خريد؟
کاريکاتور گراني, کاريکاتور ورزشي
کاريکاتور ستاره‌هاي صدا و سيما در جام جهاني.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته