خبرگزاری آريا – متن هاي زيبا و آموزنده (۴)


متن هاي زيبا و آموزنده (4)

خبرگزاري آريا –
متن هاي زيبا از بزرگان, متن هاي زيبا و با معني
متن زيبا فلسفي و عارفانه
وقتي باران اشك از چشمهايت مي بارد لبخند مي زني.
وقتي عصباني هستي،‌ عصبانيت را نشان نمي دهي،‌ سركوبش مي كني.
اين كار در تو شكاف ايجاد مي كند.
آن اشكها واقعي بودند اما تو مانع آنها شدي، به عقبشان راندي.
و آن لبخند دروغين بود اما تو كوشيدي لبخند بزني.
آن لبخند عميق تر از اين نمي تواند باشد.
فقط در لبهايت جاري است و هيچ كاري با تو ندارد.
اخلاق پروري يك چنين چيزي است:‌
يك لبخند دروغين است.
تو به تمرين اخلاق مي پردازي اما اين كار،‌ تو را خوش اخلاق نمي سازد.
ما جزيي از عالم يكپارچه هستيم.
ما به هيچ وجه ماهيتهايي مستقل نيستيم.
از راه اتحاد و يكپارچگي تو خوش اخلاق خواهي شد.
اخلاق چيزي نيست كه تو با قرار دادن دو چيز در كنار هم بوجود آوري.
چيزي خود جوش است.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و آموزنده
به دنيا نيامده ايم که چوب قضاوت به دست بگيريم و سر هر راه و بيراهي مردم را قضاوت کنيم. ما مرکز دنيا نيستيم؛ حتي اگر اين به نظرمان برسد. ما لبريز از اشتباهات و کمبود هايي هستيم که ديگران را به خاطرش تحقير مي کنيم…!
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا از بزرگان
کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
ما به اندازه ي تمام نداشته هايمان خسته ايم
در اين دالان تاريک و طاقت فرسا که به آن روزگار ميگويند
رشته درد بافته ايم تا عريان نباشد تن بي جان زندگي
نميدانم شايد در حقارت زمين مدفونيم و در وسعت آسمان گمشده ايم
که خدا هم بي خبر است ز حال ما کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
ما در حوضچه ي زمان رخت سيه ميشوييم و در باغچه ي افکارمان گل خشکيده ميبوييم
در پس کوچه ي لحظاتمان بخت دوشادوش باد شيون هاي حزن الود سر ميدهد
و از باغستان سرنوشت نحسي اواز کلاغان به گوش ميرسد
ما عشق را انعکاس محال در ايينه ي ترک خورده ي احساس مي پنداريم
و در قلب هايمان غم است ک طغيان ميکند
کاش کسي باشد غم ها را يک‌ جا ببرد
کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و کوتاه
دلم ميخواست هاي من زيادند !
بلندند … طولانيند ؛
اما مهم ترين دلم ميخواست ها اينست که انسان باشم …انسان بمانم !
انسان محشور شوم چقدر وقت کم است ،
تا وقت دارم بايد مهرورزي کنم …
به همين چند نفر که از تمام مردم دنيا با من نفس ميکشند !
بايد مهر بورزم به همين جغرافيايي که سهم من است از جهان …
وقت کم است بايد خوب باشممهربان باشم؛
و دوست بدارم همه زيبايي ها را …
ميگويند انسان هاي خوب به بهشت ميروند ،
اما من ميگويم انسان هاي خوب هر کجا باشند آنجا بهشت است …!
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و با معني
يکي از طرز تفکرهاي اشتباهي که در جامعه حاکم شده است اين است که مثلا يکي از همکاران ما ترفيع مي گيرد و ما فکر مي کنيم که از او عقب افتاده ايم.
اگر مواظب نباشيم هميشه کسي يا چيزي وجود دارد که باعث مي شود احساس کنيم که نسبت به ديگران عقب افتاده ايم.
بايد اين اصل را به ياد داشته باشيم که:
تا زماني که دائما خود را با ديگران مقايسه مي کنيد، هيچوقت احساس خوبي نسبت به خود پيدا نمي کنيد.
زندگي مسابقه دادن با ديگران نيست. مسير زندگي هر فرد با ديگري فرق مي کند.
ما در زندگي فقط بايد با خودمان مسابقه بدهيم و روي خودمان تمرکز کنيم، نه روي ديگران.
بايد سعي کنيم تا هرروز از روز قبل بهتر باشيم
پس حواسمان هست که مقايسه کردن «خودمان» با «ديگران» ممنوع…
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيباي اميدوار کننده
ما نسبت به‌خود منتقدان بي‌رحمي هستيم و نكات مثبت خويش را كمتر مي‌بينيم و بروز مي‌دهيم. حقيقت دارد كه تصورات ما در مورد خودمان، انعكاس تصورات ديگران درباره ماست. اگر احساس خوب نبودن، خستگي يا بيهودگي مي‌كنيم مسلما ابتدا علتش اين است كه تصور مي‌كنيم ديگران در مورد ما چنين پنداري دارند.
ممكن است ديگران درباره ما اشتباه كنند يا اينكه ما خودمان خوبي‌هاي خويش را بروز نداده باشيم. هرگز يادمان نرود كه اگر ما خود را دوست نداشته باشيم، هيچ كس ديگري نيز ما را دوست نخواهد داشت زيرا هنگامي كه خود را بي‌ارزش مي‌كنيم، ديگران نيز همين كار را خواهند كرد.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن زيبا کوتاه براي زندگي
همه چيز در زندگي براساس نوع احساس شما مي باشد. تمامي تصميماتي که در زندگي اتخاذ مي کنيد بر پايه احساسات شماست.
تنها عامل و انگيزه قدرت کل زندگي شما احساساتتان مي باشد. خواهان هر چيزي که در زندگي تان باشيد به دليل عشق و علاقه شما نسبت به آن چيز است
و به خاطر حس خوبي است که آن مساله در شما ايجاد مي کند و هر آنچه که در زندگي خواهانش نيستيد به اين دليل است که احساس بدي در شما به وجود مي آورد.
تمام چيزهاي مورد علاقه تان مانند پول، سلامتي و خوشبختي شما را به سمت خود مي خوانند. تمامي شان مشتاق هستند که وارد زندگي تان شوند و براي اين کار شما بايد احساسات خوب به کاينات ارسال کنيد.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و کوتاه
هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا،
به گونه‌اي خودكار،
شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد.
اگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راکه در زندگيمان مي‌افتد کنترل کنيم،
دست کم مي‌توانيم بر واکنش‌هاي خود نسبت به آن وقايع و بر اعمالي که در مقابل آن ها انجام مي‌دهيم مسلط باشيم.
هر چه بيش تر تصميم بگيريد، قدرت تصميم گيري شما بيش‌تر مي‌شود
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن آموزنده
اگر مدتي هست احساس مي کني که همه چيز آنطور که مي خواهي پيش نمي ره و دنيا روي مخالفش رو بهت نشون مي ده مکث کن !
سعي کن دست از تغيير ماجراهاي بيروني برداري !از تغيير رفتار دوست و مادر و همسرت تا تغيير محل کار و خانه و رشته تحصيلي دست بکش !
اينکار تا به اکنون تو را به نتيجه ي مطلوبت نرسانده ‌!
تمام سعيت رو بکن که همه چيز را آنطور که هست بپذيري!
رضايت درونى تو ،با تغيير شرايط بيروني ايجاد نمي شود !
تو نياز به يک پالايش دروني داري !
فرض کن که همه چيز همانطور شده که تو‌مي خواستي ! همان کارهايي را انجام بده که در آن شرايط انجام مي دادي !
مطمئن باش زندگي روي ديگرش را به تو نشان خواهد داد چرا که سهم خودت را از بروز مشکلات به عهده گرفته اي !
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و آموزنده
روياتو باور کن يعني خودت رو باور کن يعني به توانايي هاي خودت ايمان داشته باش
يعني اعتماد به نفس داشته باش از پسش برمياي
يعني وقتي ديدي سخته بيخيال نشو تلاشت رو بيشتر کن ….
بيشتر زحمت بکش
يعني وقتي ميبيني بايد زمان بگذره تا حل بشه … صبرت رو زياد کن
به هدفت و اينکه بهش ميرسي باور داشته باش.
حس پيروزي رو تو چهره ات نشون بده.بذار بقيه هم با ديدن تو قانع شن که تو ميتوني
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته