خبرگزاری آريا – معرفي بازي چشمک، بازي هيجان انگيز گروهي


معرفي بازي چشمک، بازي هيجان انگيز گروهي

خبرگزاري آريا –
بازي چشمک,معرفي بازي چشمک,چشمک بازي معرفي بازي گروهي چشمک
بازي چشمک يک بازي گروهي و هيجان انگيز مي باشد که تعداد افرادي که ميتوانند در اين بازي شرکت کنند از ۴ تا ۱۰ نفر مي باشد. اين بازي را به شما پيشنهاد ميکنيم که در کنار دوستان و اعضاي خانواده خود تفريحي شاد و سالم داشته باشيد.
معرفي چشمک بازي:
يک بازي گروهي بوده که تعداد افراد در آن مطرح نمي‌باشد ولي معمولاً به صورت ۴ تا ۱۰ نفره انجام مي‌شود.
وسايل مورد نياز بازي چشمک:
به تعداد افراد شرکت کننده کارت يا کاغذ
قوانين بازي چشمک:
به تعداد افراد گروه تکه هاي کاغذ تهيه کنيد؛ روي يکي واژه چشمک را بنويسيد و و بقيه را خالي بگذاريد. (مي توانيد به جاي کاغذ از کارت هاي ورق استفاده کنيد به صورتي که يکي از ورق ها حکم چشمک را داشته باشد و بقيه بي اثر باشند.) حال افراد به صورت دايره وار مي نشينند، به طوري که هر کس به چشم هاي ديگر افراد تسلط داشته باشد.
سپس تمامي کاغذها را که از قبل تا زده شده است در مرکز دايره قرار داده و هر فرد يک کاغذ را انتخاب مي کند. فردي که روي کاغذش عبارت چشمک نوشته شده موظف است به ديگر افراد چشمک بزند به طوري که فقط شخص مخاطبش متوجه چشمک زدن او شود؛ فرد چشمک زن به همين صورت ادامه مي دهد تا فقط يک نفر باقي بماند. آن يک نفر بازنده بازي خواهد بود.
فردي که به او چشمک زده شده است بايد برگه خود را در وسط دايره بياندازد و با گفتن جمله کوتاهي نظير «گرفتم» به ديگران بفهماند که به او چشمک زده شده و از روند بازي کنار رفته است. فردي که مي خواهد کاغذ خود را در وسط دايره بياندازد نبايد همان لحظه که چشمک به او زده شده اين کار را انجام دهد، چرا که با اين کار باعث مي شود ديگر افراد متوجه شوند که چشمک دست چه کسي است.
خود فردي که چشمک را در دست دارد نيز بايد در زماني مناسب براي گمراه کردن ديگر افراد برگه خود را به وسط دايره انداخته و از روند بازي به ظاهر کنار رود. در صورتي که هر يک از افراد، مچ شخصي را که چشمک دست او است در حين چشمک زدن به شخص ديگري بگيرند، با گفتن جمله اي نظير «ديدم» اعلام مي کنند که چشمک دست چي کسي است. در اين صورت فردي که چشمک دست او بوده بازنده بازي مي باشد.
اگر در حين انجام بازي فردي برگه خود را بدون اينکه به او چشمک زده شود به وسط دايره بياندازد، بازيکني که چشمک دست او است اعلام مي کند که چشمک دست من است و من به او چشمکي نزده ام و فردي که برگه خود را به زمين انداخته است، به عنوان بازنده معرفي مي شود. در روند بازي افراد مي تواند حدس بزنند که چشمک دست کدام فرد است، در صورتي که درست حدس زده باشند فردي که چشمک دستش بوده بازنده بازي است، و در غير اين صورت کسي که حدس اشتباه زده است، بازنده است.
شايان ذکر است افرادي که برگه هاي خود را به وسط دايره انداخته اند نيز بايد کماکان در جريان بازي بمانند و به چشمان ديگر افراد نگاه کنند تا حدس زدن فردي که چشمک دست او است دشوارتر شود.
مجازات فرد بازنده:
مجازات بازي نسبت به بازيکنان و جنسيت آنان متفاوت مي‌باشد، اما مجازات رايج براي اين بازي تنبيه‌هاي گروهي بوده که براي بازنده تعيين مي‌شود. تعدادي از مجازات هائي که در اين بازي بکار مي‌روند عبارتند از: کتک زدن دسته جمعي، قلقلک دادن دسته جمعي، جشن پتو، بو کردن جوراب بدبو، خوردن پياز خام، خوردن ليوان آب (شور، تند و ..)، نوشتن جمله‌اي در حد ۵ کلمه يا کشيدن نقاشي (مثل گل) با قسمتي از بدن به ديوار (با پشت سر، پيشاني، با کمر يا باسن) که بايد کل بدن به صورت يکپارچه تکان بخورد، جوجه فنگ کردن، غلتيدن، چرخيدن سريع به دور خود و هر چيز ديگري که بتوان به عنوان مجارات براي يک فرد بکار برد.
تبصره‌هاي بازي چشمک:
– تمامي قرعه‌ها بايد به صورت يکسان بوده و هيچ‌کدام نبايد داراي علامت يا رنگ خاصي باشد که آن را از ديگر قرعه‌ها متمايز کند.
– هيچ بازيکني حق صحبت کردن در مورد قرعهٔ خود يا دادن نشاني اي که مشخص شود قرعه اش چيست را ندارد و در صورت انجام، آن بازيکن بازنده بوده و مجازات خواهد شد.
– هر بازيکني که هنگام شروع بازي بيش از يک قرعه را بردارد بازندهٔ بازي بوده و بايد مجازات شود.
– بازيکني که چشمک دست او مي‌باشد وظيفهٔ تعيين مجازات بازندهٔ بازي را به عهده دارد.
قرعه‌ها در هر نوبت توسط يک نفر به مرکز دايره ريخته مي‌شود که به آن مدير بازي مي‌گويند.
– در شروع بازي مدير بازي نيز تغيير مي‌کند و اين تغيير نوبت برخلاف جهت عقربه‌هاي ساعت انجام مي‌شود.
– مجازات توسط مدير بازي تعيين مي‌شود به غير از اينکه خود مدير بازي، بازندهٔ بازي باشد که در اينصورت کسي که چشمک دست او بوده مجازات را تعيين مي‌کند.
– اگر مدير بازي بازنده شود و همچنين چشمک نيز دست او بوده باشد، مجازات توسط مدير بعدي تعيين مي‌گردد.
گردآوري: بخش کودکان بيتوته