خبرگزاری آريا – اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار


اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار

خبرگزاري آريا –
اس ام اس آرزو و نيايش با خدا, اس ام اس آرزو براي دوستان
متن آرزوي سلامتي براي بيمار
يک سبد ياس سفيد در رنگ اميد
با هر چه صفا ازسوي خدا
در شکل دعا تقديم شما
با آرزوي سلامتي براي شما دوست عزيز
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار
يقين دارم دعاهايم اثر دارد
فقط گوشه چشمي از نگاه خدا
براي خوشبختي و سلامتي همه انسان ها کافي ست
اين نگاه را هر لحظه از زندگي برايت آرزو مي کنم.
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزوي سلامتي
آموخته ام که وقتي نااميد ميشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت ميشود
و عاشقانه انتظار ميکشد که به رحمتش اميدوار شوم . . .
پس هرگز نااميد نشو و همچنان اميدوار بهترين ها را از خدا طلب کن
خداوند بخشنده ايي عظيم است.
با آرزوي سلامتي براي شما دوست عزيز.
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
متن آرزوي سلامتي براي بيمار
دعا ميکنم غرق باران شوي
چو بوي خوش ياس و ريحان شوي
دعا ميکنم در زمستان عشق
بهاري ترين فصل ايمان شوي
با آرزوي سلامتي و شفاي کامل از درگاه خداوند بخشنده.
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزو و نيايش با خدا
به سلامتي اون مريضهايي که از همه چيز دل بريدن و در انتظار يک دعا و يک آمين من و تو هستن!
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزو براي دوستان
من برايت دعا مي کنم که گل هاي وجود نازنينت هيچگاه پژمرده نشوند
براي شاپرک هاي باغچه خانه ات دعا مي کنم که بال هاي شان هرگز محتاج مرهم نباشند
و برايت صبر زيبا و اميد آرزومندم و شفاي عاجل از آن يگانه مهربان
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار
زندگي مانند گيتاري است که گاهي نواي غمگين مي نوازد
و گاهي نواي شاد.
اميدوارم از اين پس آهنگ زندگي ات شاد، تنت سالم و دلت خوش باشد.
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
آرزوي سلامتي براي بيمار
سلامتي بزرگترين نعمت خداست
از خداوند منان روح و جسمي سالم براي شما دوست گرامي طلب مي نمايم
و آرزو دارم بهترين ها در زندگي قسمت و روزي شما شود.
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزو کردن
دعا ميکنم غرق باران شوي / چو بوي خوش ياس و ريحان شوي
دعا ميکنم در زمستان عشق / بهاري ترين فصل ايمان شوي . . .
با آرزوي سلامتي و شفاي کامل از درگاه خداوند بخشنده
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
متن آرزوي سلامتي براي بيمار
مهربان و ملايم باش،
اجازه نده دنيا تو را زمخت و خشن نمايد…
به درد و رنج اجازه نده تو را بيزار نمايد…
به تلخي ها اجازه نده، شيريني زندگيت را، از تو بربايند…
تو لايق بهترين هايي
با آرزوي سلامتي و شفاي کامل از درگاه خداوند
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
آرزوي سلامتي براي بيمار
امروز برايت اينگونه دعا کردم!
خدايا! بجز خودت به ديگري واگذارش نکن! تويي پروردگار او!
پس قرار ده بي نيازي در نفسش! يقين در دلش!
اخلاص در کردارش! سلامتي در وجودش!
روشني در ديده اش! بصيرت در قلبش! و روزي پر برکت در زندگي اش
با آرزوي سلامتي و شفاي کامل از درگاه خداوند
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
جمله زيباي آرزو کردن
هيچ وقت دست ازت نکش…هيچ وقت دست از دعا کردن برندار…هيچ وقت دست از تلاش بر ندار…
چون خدا آخر جاده منتظر توست…
با آرزوي سلامتي و شفاي کامل از درگاه خداوند
اس ام اس آرزوي سلامتي براي بيمار, آرزوي سلامتي براي بيمار
اس ام اس آرزو کردن
تنها موجى که هيچ وقت از جوش و خروش نمى افته
موجِ خداست همه ى جريانهاى زندگيتو به موجِ خدا بسپار
به اميد روزى سراسر از سلامتي و شادابي براي شما
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته