خبرگزاری آريا – اي همه ي زندگي من (متن زيبا)


اي همه ي زندگي من (متن زيبا)

خبرگزاري آريا –
متن زيبا و احساسي, متن زيبا درمورد خدا
متن زيبا و احساسي
حمد و سپاس خدايي را سزاست كه تير حتمي قضايش را، هيچ سپري نمي شكند،
و لطف و محبت و هدايت اش را، هيچ مانعي باز نمي دارد، و هيچ آفريده ‌اي، به‌پاي شباهت مخلوقات او نميرسد.
الهي!
جهل و ناداني ما،و عصيان و گستاخي ما،
تو را باز نداشت از اين‌كه راهنمايي مان كني، به سوي صراط قربت‌ات، و موفق‌مان گرداني، به آنچه رضا و خشنودي توست.
پس هرگاه تو را خوانديم، پاسخ‌مان گفتي، هر چه از تو خواستيم، عنايت‌مان فرمودي.
هرگاه اطاعت‌‌ات كرديم، قدرداني و پاداش مان دادي، و هر زمان كه شكرت را به‌جا آورديم، بر نعمت‌هاي مان افزودي، و اين‌ها همه چيست،جز نعمت تمام و كمال و احسان بي‌پايان تو؟!
ما كدام يك از نعمت هاي تو را مي‌توانيم بشماريم، و يا حتي به ياد آوريم و به خاطر سپاريم؟
خدايا!
ما را در شرم حضور خويش قرار ده، آن سان كه انگار مي‌بينمت، ما را آن‌گونه حيامند كن، كه گويي حضور عزيزت را احساس مي‌كنيم
خدايا!
ما را با تقوي خود سعادتمند گردان، و با مركب نافرماني‌ات به وادي شقاوت و بدبختي مان مكشان.
در قضاي ات، خيرمان را بخواه، و قدرت بركات‌‌ات را بر ما فرو ريز.
تا آنجا كه تأخير را در تعجيل هاي تو، و تعجيل را در تأخيرهاي تو نپسنديم.
آنچه را كه پيش مي‌اندازي، دل‌مان هواي تغييرش را نكند،
و آنچه را كه باز پي مي نهي، ما را به شكوه و گلايه نكشاند،
پروردگار ما!
ما را از هول و هراس‌هاي اين دنيا، و غم و اندوه‌هاي آخرت رهايي ببخش.
و شر آنان كه در زمين ستم ميكنند، در امان بدار.
خدايا!
به كه واگذارمان مي‌كني، به سوي كه مي فرستي مان؟
به سوي آشنايان و نزديكان؟ تا از ما ببرند و روي برگردانند؟
يا به سوي غريبان و غريبگان؟ تا گره از ابرو در افكنند و ما را از پيش برانند؟
خدايا!
ما به سوي ديگران دست دراز كنيم در حالي‌كه خداي ما تويي، و تويي كارساز و زمامدار ما؟
اي توشه و توان خستگيهاي مان
اي همدم تنهايي هاي مان،
اي فريادرس غم و غصه‌هاي مان!
اي ولي نعمت‌هاي مان،
اي پشت و پناه‌مان در هجوم بي‌رحم مشكلات،
اي مونس و مأمن و ياور ما! در كنج عزلت و تنهايي و بي‌كسي!
تو پناهگاه مايي!
تو كهف مايي!
تو مأمن مايي!
وقتي كه راه‌ها و مذاهب، با همه ي فراخي شان، ما را به عجز مي‌كشانند، و زمين با همه ي وسعت‌اش بر ما تنگي مي‌كند، اگر نبود رحمت تو، بي‌ترديد هلاك مي‌شديم.
و اگر نبود محبت تو، بي‌شك سقوط و نابودي نصيب‌مان مي‌شد.
اي زنده و حاضر!
اي معناي حيات در زماني كه هيچ زنده‌اي موجود نبود،
اي آن‌كه با خوبي و احسان‌اش، ما را به خود نشان داد، و ما با بدي ها و عصيان‌مان در مقابل‌اش ظاهر شديم، اي آن‌كه در بيماري خوانديم‌اش و شفاي مان داد،
در جهل خوانديم‌‌اش و شناخت‌مان داد، در تنهايي صدايش كرديم و جمعيت‌مان بخشيد،
در غربت طلبيديم‌اش و به وطن بازمان گرداند،
در فقر خواستيم‌اش و غناي مان بخشيد،
ما آنيم كه بدي كرديم،
ما آنيم كه گناه كرديم،
ما آنيم كه به بدي همت گماشتيم،
ما آنيم كه در جهالت غوطه ور شديم،
ما آنيم كه پيمان بستيم و شكستيم،
اكنون بازگشته‌ايم،باز آمده‌‌ايم، با كوله‌باري از گناه و اقرار به گناه، پس تو در گذر اي خداي ما!
ببخش اي آن‌كه گناه بندگان به او زياني نمي رساند،
اي آن‌كه از طاعت خلايق بي نياز است، و مردمان با ياري و پشتيباني و رحمت‌‌اش به انجام كارهاي خوب توفيق مي‌يابند.
معبود ما!
اينك ما در پيش روي توئيم، و در ميان دست‌هاي توئيم،
بال گسترده و پر شكسته،
خوار و دلتنگ و حقير،
نه عذري داريم كه بياوريم،
نه تواني كه ياري بطلبيم
و نه ريسماني كه به آن بياويزيم،
و نه دليل و برهاني كه بدان متوسل شويم،
تا وقتي كه اين كوله بار زشتي و گناه با ماست، چه مي توانيم بكنيم، انكار؟
خداي ما!
خوانديم، پاسخ‌مان گفتي،
از تو خواستيم، عطاي مان كردي،
به سوي تو آمديم، آغوش رحمت‌ات را گشودي،
به تو تكيه كرديم، نجات مان دادي،
” خداوندا ” برگ در هنگام زوال مي افتد و ميوه به هنگام کمال اگر قرار بر رفتن است ميوه ام گردان و بعد ببر
” بارالها “
زمين تنگ است و آسمان دلتنگ
بر من خرده نگير اگر نالانم…
من هنوز رسم عاشقي نمي دانم
” خداوندا ”
کمکم کن پيماني را که در طوفان با تو بستم, در آرامش فراموش نکنم و در طوفان هاي زندگي با ” خدا” باشم نه ناخدا
” بارالها “
به دل نگير اگر گاهي “زبانم ” ازشکرت باز مي ايستد
تقصيري ندارد
قاصر است کم ميآورد دربرابر بزرگي ات….
لکنت مي گيرد واژه هايم در برابرت!
در دلم اما هميشه
ذکر خيرت جاريست
من براي بندگي تو هزار و يک دليل مي خواهم
ممنونم که بي چون و چرا برايم ” خدايي ” ميکني….
امکان ندارد که کسي
چراغي براي ديگران
روشن کند و خودش
در تاريکي بماند…
خدايا : پنجره اي براي تماشا و حنجره اي براي صدا زدن ندارم ،
اميدم به توست ، پس بي آنکه نامم را بپرسي و دفترهاي ديروزم را
ورق بزنى، رحمتت را بر همه دوستان و عزيزانم جاري فرما…..امين
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته