خبرگزاری آريا – متن هاي زيبا و آموزنده (۳)


متن هاي زيبا و آموزنده (3)

خبرگزاري آريا –
 متن هاي کوتاه زيبا, متن فلسفي
متن هاي آموزنده
خودتان را دوست داشته باشيد تا آرامش را احساس کنيد.
هر زمان مي گوييد خودم را دوست دارم! ترس هاي شما ناپديد مي شوند و جرأت شما بيشتر مي شود.
اين کلمات “من خودم را دوست دارم!” آن قدر قدرتمند و مثبت هستند که ذهن و ضمير نيمه هشيار شما بي درنگ آن را مثل يک دستور مي پذيرد.
آن ها بي درنگ بر افکار، احساسات و نظرات شما تاثير مي گذارند. زبان بدن شما مثبت تر و شادتر مي شود.
احساس بهتري درباره خود پيدا مي کنيد و در نتيجه با کساني که در اطراف شما هستند گرم تر و صميمي تر برخورد مي کنيد.
همه‌چيز از خودتان شروع مي شود.
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن هاي آموزنده و زيبا
حواسمان هست به اين رك بودن ها؟!
حواسمان نيست که چه راحت با حرفي که در هوا رها ميکنيم
چگونه يک نفر را به هم ميريزيم!
چند نفر را به جان هم مي اندازيم!
چه سرخوردگي يا دلخوري هايي به جاي ميگذاريم!
چقدر زخم ميزنيم…!
حواسمان نيست؛ که ما ميگوييم و رد ميشويم و ميگذاريم به پاي رک بودنمان…
اما يکي ممکن است گير کند!
بين کلمه هاي ما… بين قضاوتهاي ما…
بين برداشت هاي ما…
دلي که ميشکنيم ارزان نيست…
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن زيبا از بزرگان
با پُز دادن يا فقط تحقير ميشوي ي مورد حسادت قرار ميگيري ….
اگر مي‌خواهي براي آدم‌هاي طبقه بالا پُز بدهي زحمت نکش ! آن‌ها هميشه به نظر حقارت نگاهت مي‌کنند …!
اگر هم مي‌خواهي براي زير دست‌هايت پُز بدهي باز هم زحمت نکش، چون فقط حسودي‌شان را تحريک مي‌کني …
اين نوع شخصيت کاذب، تو را به جايي نمي‌رساند. فقط قلب باز است که به تو اجازه مي‌دهد در چشم همه يک جور باشي …
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن هاي کوتاه زيبا
‎در بيست سالگي ياد گرفتم ‎کار خلاف فايده اي ندارد،
‎حتي اگر با مهارت انجام شود.
‎در سي سالگي پي بردم که قدرت،
‎جاذبه ي مرد است
‎ و جاذبه، قدرت زن.
‎در چهل سالگي آموختم که رمزِ ’خوشبخت زيستن
‎در انجام کاري نيست که دوستش داريم؛
‎ بلکه در دوست داشتنِ کاريست که انجامش مي دهيم.
‎در ۵۵ سالگي پي بردم که تصميمهاي کوچک را بايد با مغز
‎ و تصميمهاي بزرگ را با قلب گرفت.
‎در۶۰ سالگي آموختم که بدون عشق ميتوان ايثار کرد
‎اما بدون ايثار هرگز نمي توان عشق ورزيد.
‎در ۸۰ سالگي پي بردم که دوست داشته شدن
‎و محبت ديگران به انسان، بزرگ ترين لذتِ دنياست.
‎در ۸۵ سالگي دريافتم که زنـــــدگـــي زيباست…
‎بايد دنيا را کمي بهتر از آنچه تحويل گرفته اي ؛
‎تحويل دهي …
‎خواه با فرزندي خوب …
‎خواه با باغچه اي سرسبز …
‎خواه با اندکي بهبود شرايط اجتماعي …
‎و اينکه بداني …
‎حتي فقط يک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشيده است .
‎اين يعني تو موفق شده اي!
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن هاي آموزنده و کوتاه
در برخورد با مردم دريادل باشيم
بعضي از آدم‌ها مثل يک آپارتمان هستند
مبله … شيک … راحت
اما دو روز که توش زندگي ميکني، دلت تا سرحد مرگ ميگيره
بعضي آدم‌ها مثل يه قلعه هستند،
خودت را مي کُشي تا بري داخلش،
بعد مي بيني اون تُو هيچي نيست
جز چند تا سنگ کهنه و رنگ و رو رفته
اما …
بعضي ها مثل باغند
ميري تُو، قدم ميزني؛ نگاه ميکني
عطرش رو بو مي کشي؛ رنگ ها رو تماشا ميکني
ميري و ميري آخري در کار نيست
به ديوار که رسيدي بن بست نيست
ميتوني دور باغ بگردي
چه آرامشي داره؛ همنفس بودن با کسيکه دلش درياست و تو هر روز يه چيزي ميتوني ازش ياد بگيري چون روحش بزرگه
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن هاي زيبا
هر وقت از مهماني به خانه برميگردين ، از زمين و زمان و رفتار و غذا و … ميزبان يا ديگران شكايت ميكنيد
کودکاني که والدين حساس دارند، شاهد اين هستند،والدينشان بعد از مهماني و در خانه از رفتار ديگران شکايت مي کنند،
يا از حرف ديگران ناراحت شده اند يا از رفتار ديگران با فرزند خود ناراحت شده اند و حالت دفاعي گرفته اند به مرور کودکان تبديل به انسان هاي حساس و غير منطقي مي‌شوند که از رفتار ديگران آزرده مي‌شوند .
کودکان زندگي کردن را از اطرافيان خود مي آموزند، حساس بودن يعني چيزهاي بد کوچک را بزرگ کنيم.
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن زيبا و کوتاه
چه وقت “انسان بزرگي” مي‌شويم؟!
هرگاه از خوشبختي کساني ‌که دوستمان ندارند، خوشحال شديم..
هرگاه براي تحقير نشدن ديگران از حق خود گذشتيم..
هرگاه شادي را به کساني که آن را از ما گرفته‌اند هديه داديم..
هرگاه خوبي ما به علت نشان دادن بدي ديگران نبود..
هرگاه کمتر رنجيديم و بيشتر بخشيديم.
هرگاه به بهانه‌ي عشق از دوست داشتن ديگران غافل نشديم..
هرگاه اولين انديشه ما براي رويارويي با دشمن انتقام نبود..
هرگاه دانستيم عزيز خدا نخواهيم شد، مگر زماني که وجودمان آرام بخش ديگران باشد..
هرگاه بالاترين لذت ما شاد کردن ديگران بود…
متن فلسفي, متن ادبي کوتاه
متن هاي آموزنده و زيبا
کلمات قدرت خلق کردن دارند. وقتي شما کلامي را بر زبان مي‌آوريد به آن زندگي مي‌بخشيد. اين‌که شما باور داشته باشيد خوشبخت هستيد بسيار مهم است، اما بر زبان آوردن عبارت «من خوشبخت هستم» بسيار مهم‌تر است. زيرا با گفتن اين عبارت، هر کجا که باشيد خوشبختي به دنبال شما مي‌آيد. فکر کردن، باور داشتن و اميد داشتن همگي خوب هستند، اما اگر مي‌خواهيد يک گام فراتر بگذاريد، بايد خواسته خود را بر زبان بياوريد. اگر رويايي داريد که مي‌خواهيد محقق شود يا با مشکلي مواجه شده‌ايد که مي‌خواهيد رفع شود، بايد از قدرت کلام خود استفاده کنيد. بايد آن را بر زبان بياوريد. اين تنها راهي است که مي توانيد ايمان خود را فعال کنيد…
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته