خبرگزاری آريا – اس ام اس دلتنگي (۵)


اس ام اس دلتنگي (5)

خبرگزاري آريا –
اس ام اس دلتنگي شديد, اس ام اس دلتنگي و دوري
اس ام اس دلتنگي عاشقانه جديد
برگرديم به زمان هاى قديم
به ما تكنولوژى نيامده جانم
برايت نامه مينوسم!
از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم
عزيزِ جانم؛ سلام!
كلام را كوتاه ميكنم!
ملالى نيست جز دلتنگى هاى هر شب
و مرورِ تمامِ خاطراتى كه
اى كاش از ذهنَت پاك نشده باشد!
همين!
دلتنگِ “تو”، “من”
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي جديد
جمعه ها
شرح دلم يک غزل
کوتاه است
که رديفش همه
“دلتنگ توام” مي آيد …
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس عاشقانه
دلتنگ يکي شدن
اصلا ربطي به
آخرين زماني که همديگرو ديديد نداره
هروقت يه کاري انجام داديد و
آرزو کرديد
کاش اونم بود،
يعني دلتنگشي…
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي عاشقانه
مهربانم…
دلتنگ تو بودن چه احساس قشنگيست
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي و دوري
آدمهاي هم فرکانس ، همديگر را پيدا مي کنند!
حتي از فاصله هاي دور
از انتهاي افق‌هاي دور و نزديک
انگار جايي نوشته باشند که اينها بايد به هم برسند
يک روزي يک جايي ، با هم برخورد
مي کنند
آنوقت ميشوند همدم؛ ميشوند دوست
اصلا ميشوند هم شکل
حرفهايشان ميشود آرامش
خنده هايشان ، کلامشان مي نشيند روي طاقچه دل هم
نباشند دلتنگ هم ميشوند
هي همديگر را مرور مي کنند ، و از هم خاطره مي سازند
يادمان باشد حضور هيچکس اتفاقي نيست…
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي
هميشه يک نفر
پشت شلوغي هاي خيالت هست،
که مدام دوستت دارد ؛
که مدام دلتنگ توست ….
و تو …….
مدام بي خبري ….!
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي عاشقانه جديد
وقتي دلتنگ باشي
تمام آرامش يک ساحل را
هم به تو بدهند
باز هم
دل تو بارانيست
خيس تراز دريا
خراب تر از امواج
آدم چقدر زود پير مي شود
وقتي احساسش
اضافه تر از درک آدم هاست …!
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي و دوري
آدم ها عوض نميشوند
فقط دلتنگ ميشوند
بر ميگردند
و دوباره از نو با همان عادت ها دوستي مي کنند…
آدم ها برميگردند
نه براي اينکه قدر و قيمتت را فهميده اند
برميگردند
چون ديواري کوتاه تر از تو پيدا نکرده اند…
يادت باشد
دلخوش نکني به اين برگشتن ها
آدم ها عوض نمي شوند…!
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي و تنهايي
‌دلتنگ که باشي
حتي يه تشابه اسمي هم
نابودت ميکنه…
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي شديد
براي “آدمها”
چه آنها که برايت “عزيزترند”
چه آنها که فقط “دوستند” ..!!
خاطره هاي “خوب” بساز ..
آنقدر برايشان “خوب” باش
که اگر روزي هرچه بود “گذاشتي” و “رفتي” ….!!
در “کنج قلبشان” جايي برايت باشد ..
تا هرزگاهي بگويند: “کاش بود” ..!
هرزگاهي دست دراز کنند و بخواهند “باشي” !
هرزگاهي “دلتنگ” بودنت شوند ..
مي دانم “سخت” است …
ولي …
تو “خوب باش”.
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس عاشقانه
ميگويند شب دو حرف دارد ،
اما نميدانند
دلتنگ که باشي
شب هزاران حرف دارد …
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي
دلتنگ شده ام
نميدانم ! شايد براي تو
يا شايد براي ديروزهايي که باتو گذشت
از ايـــــنجا
صدايت ميـــــکنم !
تو از آنــــــجا بغلم کن !
دلــــم گرفــــته
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي جديد
از بزرگي پرسيدند :
عجيب‌ترين رفتار انسان چيست؟
پاسخ داد:
از کودکى خسته مى شود،
براى بزرگ شدن
عجله مى کند
و سپس دلتنگ
دوران کودکى خود مى شود!
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي
دلتنگي من تمام نمي‌شود. . .
همين که فکر کنم
من و تو ؛
دو نفريم. . .
دلتنگ‌ تر مي‌شوم براي تـو !
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه, اس ام اس دلتنگي رسمي
اس ام اس دلتنگي و عاشقانه
ما غالبا به طور ناخودآگاه به خاطرات، بيشتر از اشخاص وابسته مي شويم. هنگامي که دلتنگ شخصي مي شويم، در واقع دلتنگ خاطراتي هستيم که با او تجربه کرده ايم.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته