خبرگزاری آريا – متن هاي وداع با ماه رمضان


متن هاي وداع با ماه رمضان

خبرگزاري آريا –
 متن هاي وداع با ماه رمضان, متن وداع با ماه رمضان
متون وداع با ماه رمضان
بدرود اي بزرگ ترين ماه خداوند و اي عيد اولياي خدا.
بدرود اي ماهي که تا تو بودي، امن و سلامت بود.
بدرود اي آنکه نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندي.
بدرود که سرشار از برکات بر ما درآمدي و ما را از آلودگي هاي گناه شست وشو دادي.
بدرود که چه بدي ها با آمدنت از ما دور شد و چه خيرات که ما را نصيب آمد.
بدرود تو را و آن شب قدرت را که از هزار ماه بهتر است.
بدرود تو را و آن فضل و کرم تو را که اينک از آن محروم مانده ايم.
بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها.
وداع با رمضان, جملات وداع با رمضان
مناجات وداع با ماه رمضان
نمي دانم در امتحان تو از قبول شدگانم يا نه؟
اما کارنامه لرزان چشم ترم را بر گونه هايم ببين که توان سيلي خشم تو را ندارد. اکنون که نشستن بر خوان روزه تو، قلبم را شکننده کرده است، بازگشته ام تا به مُهر تأييد، مِهر و اميد را از تو طلب کنم.
مبادا پس از امروز، در روزمرگي ها غرقه شوم و عهدم را با تو تا رمضاني ديگرنگاه ندارم!
عيد فــطر، منزلي است براي پوشيدن بهترين لباس روح در موسم ديدار تو، تا مگر پسندت افتم و در بند بندگي ات اسير شوم.
وداع با رمضان, جملات وداع با رمضان
متن هاي وداع با ماه مبارک رمضان
حس عجيبي داري نمي تواني از پنجره و چراغ هاي شهري که ۳۰ روز تمام هنگام سحر يکي يکي روشن مي شدند دل بکني به ياد روزي مي افتي که خودت را براي اولين سحر اين ماه عزيز آماده کرده بودي با خودت عهد بسته بودي امسال جور ديگري باشي با خودت عهد بسته بودي امسال از ثانيه ثانيه اين ۳۰ روز الهي بهره ببري انگار همين ديروز بود که بر خوان الهي دعوت شده بودي و انگار همين ديروز بود که هلال ماه رمضان را لحظاتي پيش از اولين افطارت ديده بودي
و براستي که ناگهان چه زود دير مي شود .
آري هر شروعي را پاياني خواهد بود و هر سلامي را خداحافظي.
وداع با رمضان, جملات وداع با رمضان
متن وداع با ماه رمضان
خدايا! در ناب ترين ثانيه هاي راز و نياز با تو، ميهمان سفره هاي رنگينت بوديم و در تپش نبض تند زمان، چه زود، بدرقه کرديم روزهاي روزه داريمان را و حالا با روحي سرشار از معنويت و دل هاي لبريز از مهر تو، دست هاي در هم گره شده اي که بوي وحدت مي دهند و شعارشان همدلي است، با قدم هاي استواري که مقصدشان يک پارچگي است، به استقبال روز موعود مي شتابيم؛ در شکوه و عظمت نماز عيد، غرق شده و با رمضان وداع مي کنيم. فرشتگان آسمان، رشک مي برند به اين همه يکرنگي و اتحاد ما.
وداع با رمضان, جملات وداع با رمضان
جملات وداع با ماه رمضان
انگار همين ديروز بود که حلول هلال ماه ميهماني خدا را سلام گفتيم و حالا بايد حلول هلال ماه شول را سلام گوييمانگار همين ديروز بود که دعاي اولين سحر اين ماه مبارک را همراه با خانواده خوانده بوديم و حالا داريم دعاي آخرين سحر اين ماه مبارک را مي خوانيم.
صداي مناجات که از تلويزيون به گوش مي رسد را مي شنوي، مجري تلويزيون هم حالا دارد از خداحافظي مي گويد…
وداع با رمضان, جملات وداع با رمضان
متون وداع با ماه رمضان
ماه مهماني خدا، ماه آمرزش و پاکي از پليدي هاست. از اين رو، امام سجاد عليه السلام در وداع با اين ماه مبارک مي فرمايد: «درود بر تو اي همسايه اي که دل ها بر اثر عبادت و بندگي در آن نرم و فروتن گرديد و گناهان بر اثر آمرزش و عفو خداي بزرگ در آن کم شد. درود بر تو! چه بسيار گناهان را محو کردي و چه بسيار زشتي ها را پوشاندي».
پيامبر گرامي اسلام نيز در فضيلت ماه رمضان مي فرمايد: «ماه رمضان، ماه خدا و ماه مغفرت است».
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته