خبرگزاری آريا – اس ام اس زيباي عصر بخير (۳)


اس ام اس زيباي عصر بخير (3)

خبرگزاري آريا –
متن زيبا عصر بخير, جملات زيباي عصر بخير گفتن
متن زيبا عصر بخير
الهے تو اين عصر
هيچ قلبــــــــــے گرفتہ نباشہ
و هر چے خوبيہ خداست
براے همہ خوبان رقم بخوره
آرامش مهمون هميشگے دلاتون…
عصرتون زيبـا
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
جملات زيباي عصر بخير گفتن
به اندازه
تک تک گلبرگ هاي دنيا
شادماني برايتان آرزو ميکنم
ميدانم که اين شادماني
قرين سلامتي است
پس ميگويم حال خوب
نصيب دل هاي مهربانتان
عصر زيبا تون بخير.
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
پيامک عصر بخير
عصرتون پر از
شادۍ هاۍ بۍ سبب
قلبتون مَملُو از مهربانۍ
دستتون سرشار از بخشندگۍ
آرزوهاتون مستجاب
عصر زيباتون بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
متن عصر بخير
دو چيز از ياد آدم نميره
دوست‌هاي خوب
و روزهاي خوب
ولي يک چيز هميشه
تو قلب آدم مي‌مونه
روزهاي خوبي که با
دوستاي خوب گذشت.
عصر بخير دوستاي گلم
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
اس ام اس عصر بخير
فضاي زندگي فرصتي نيست براي
دل بريدن ها
معجزه ايست براي دل دادن ها
آرزو ميکنم
در اين عصر زيبا مهر و عشق، محبت
همنشين شما باشد
عصر زيباتون بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
متن عصر بخير عاشقانه
عصر هم مثلِ صبح زيباست
عصر يعني عشق و
عشق يعني
سلامتي شما
و سلامتي شما يعني
قشنگي اين دنيا
و من در اين عصر زيبا
دنيايي قشنگ
برايتان آرزو دارم
“عصر بخير”
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
متنهاي عصر بخير
يک دنيا “ارادت”
يک جام “شفق”
تقديم به دوستاني که بهانه مهرند
سرآمد “عشقند”
و همراهان لحظه هايمان هستند
عصربخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
اس ام اس عصر بخير گفتن
براي عصرتون
زيباترين حسهارو خواهانم
حس قشنگ آرامش
حس وجودخدا درقلبتون
حس لطافت گلها
حس باران تو فصل گرما
حس ارامش در وجودتون
عصربخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
اس ام اس عصر بخير
هزاران خوبي براي امروزتون
و هزاران عشق نثار شما
نازنين دوست الهي!
دلت مثل روز روشن
مثل برکه آروم
شادي قلبت مداوم
نفست گرم
روزگارت پرعشق
سلام عصربخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير
در اين عصر دل انگيز
آرزو ميکنم
کلبه دلاتون
هميشه آرام باشه
و شادي و برکت
مثل باران رحمت
از آسمان براتون بباره
عصر زيباتون بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
جملات زيباي عصر بخير گفتن
عصر يک معماست
درست مانند يک رويا
غروب در آن نهفته
و شب در کمين او
الهي که در اين عصر لبتون خندون
دلتون خالي از هر غم و غصه
و روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشه
عصر زيباتون بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
پيامک عصر بخير
در اين عصر زيـــبا
بهترين آرزويے
که ميتونم براتون
داشته باشم
اينه کہ
خـــدا انقدر عاشقانه
نگاهتون کنہ
که حس کنين
مهم ترين و خوشبخت ترين
موجود کائنات هستين …
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
عصر بخير عزيزم
عصرتان..
پر از “شادي هاي بي دليل”
دلتان گرم از” آفتاب اميـــــد”
ذهنتان پر از “افکار پاک”
قلبتان مملو از “مهرباني
عصر تون بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
متنهاي عصر بخير
اميدوارم در اين عصر زيبا
خونه دلتون ڪَرم
فنجون عشقتون پر مهر
منحني لبتون خندون
دستاتون پر روزي
نڪَاهتون قشنڪَ و
لحظه هاتون ناب باشه
عصر بخير
اس ام اس زيباي عصر بخير, اس ام اس عصر بخير
متن عصر بخير عاشقانه
خدايا در اين عصر زيبا
به قلب‌ها آرامش
به لب‌ها لبخند شيرين
به زندگي‌ها صفا و صميميت
به دورهمي‌ها شادي
و به خانه‌ها برکت عطا کن
صبح‌تون بخير و دل‌تون خوش
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته