خبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۹۱)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (91)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
يه سري مشهد کنار ضريح بودم به نامزدم
زنگ زدم گفتم ميزارم رو اسپيکر کنار ضريحم ،
گفت زري کيه ؟
ميدونستم بهم خيانت ميکني پس باي
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
آقو احمقترين آدم مرديه که دو تا زن ميگيره!
خب اگه از ازدواج اولت راضي هستي چرا خرابش ميکني؟
اگه راضي نيستي چرا تکرارش ميکني
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
کاش بانکا يه فکري بحال موجودي دستگاه هاي خود پردازشون بکنن…
اين سومين دستگاهيه که ميگه : “موجودي شما کافي نيست”
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
به بابام زنگ زدم مي گم تصادف کردم الان بيمارستانم.
مي گه خب حالا يه دونه از جون هات کم شد. هنوز مونده گيم اور بشي از دستت راحت شيم.
فکر کنم منو از تو سطل ماست پيدا کردن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک خيلي خنده دار
يبارم رفته بوديم مرکز خريد پالاديوم تو بالاشهر تهرون، تو يه مغازه به يارو گفتم: داداش خربزه مشهدي کيلو چند ؟ حراست رو صدا کرد
بعدا فهميديم توپ راگبي بوده . چيکار کنيم ، نديديم خب
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
جاني جاني، چيست
آيا نام يک ترانه است
آيا نام يک فرديست که جنايتي انجام داده است
خير اين جمله ي يک مادر شوهر است زماني که عروسش مي خواهد سوار ماشين آنها شود، مي گويد:جاني جاني، يعني جا نيست
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
‏وضعيت عجيبي شده؛ فکر مي‌کني تشنته ولي بعد از اينکه يه شيشه نوشابه رو يه نفس سر مي‌کشي، مي‌فهمي گشنه‌ت بوده و مجبوري يه پيتزا خانواده هم بخوري.
عجيب‌تر از اون اينه که تازه بعدش يادت ميُفته روزه‌اي
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
پسر عموم رفته زن گرفته
گفتن سه تيکه از جهيزيه پاي دوماده …
لوازم آشپز خونه، لوازم برقي و لوازم چوبي
احتمالاً زنش فقط با خودش دمپايي و کليپس ميبره
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک خيلي خنده دار
کلا سيستم مردا اينجوريه که :
يا پول دارن قيافه ندارن
يا قيافه دارن پول ندارن
يا قيافه و پول دارن اخلاق ندارن
يا اخلاق دارن پول و قيافه ندارن
يا اينکه همه چي دارن قصد ازدواج ندارن
يا هيچي ندارن فقط قصد ازدواج دارن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
خواهر زادم تازه زبون باز کرده…
بهش گفتم دايي رو دوست داري؟؟؟ گفت: نه!
خواهرم واس اينکه من ناراحت نشم گفت کلمه “نه” سر زبونشه
گفتم ديگه مطمئن باشم که دوستم نداري؟
گفت: “آله”
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
يارو ميره تماشاي رقص باله،
خوابش ميبره…
ازش ميـپرسن:
چطور بود؟
ميگه:
خيلي انسان بودن
ديدن من خوابم
همش رو نوك پا راه ميرفتن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
عروسي دخترعمو نرفتم، حرف درآوردن که لابد من عاشقش بودم.
چندي بعد عروسي پسرعمه بود
پيامک زد: مي‌دونم عروسي بيا نيستي. فقط بيا برامون حرف درنيارن.
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
دوس دارم يه روز آنقد پولدار بشم که . .
.
.
وقتي راني مي خورم ؛ اون تيکه آخر آناناس که ته قوطي گير مي کنه واسم مهم نباشه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
يکي اسمش جهانگير بود ميخواست ازدواج کنه به مادرش گفت ميخوام بري برام خواستگاري
مادرش گفت کيو ميخواي؟
جهانگيرم گفت قشنگ باشه قدش بلند باشه
مادرش گفت امروز عروسي داريم دخترا فاميلم همه ميان يه چادر بکن سرت بامون بيا داخل انتخاب کن هرکيو ميخواي!
جهانگيرم چادر پوشيد و رفت يه دختر قشنگ و قد بلند ديد با حجاب که چيزي ازش پيدا نبود.
رفت و گفت من جهانگيرم با من ازدواج ميکني؟
دختره جواب داد حرف نزن احمق
منم صادقم پسر عموت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته