خبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۲۱)


زندگي زيباست (121)

خبرگزاري آريا –
 جمله هاي آرامش بخش براي داشتن زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
طلب خير؛ طلب بهترين ها براي هر کس ميتواند باشد. ولي نه آن چيزهايي که شما در ذهن داريد. بلکه به آن چه که خداوند به آن آگاه مطلق است.
و شما با طلب خير کردن تان آن را از خدا ميخواهيد. و خداوند آن را براي کسي که شما ميخواهيد جاري ميکند.
ياد بگيريد براي آدم هاي بد زندگيتان هم طلب خير کنيد.
چون طلب خير هم بزرگترين دعاست
وهم بزرگترين نفرين…!
دعايش که معلوم ست هر آنچه که از خوبي هاست و خداوند آن را جاري ميکند.
ولي نفرينش اين حسن را دارد، که شما ناآگاهانه براي کسي بدي يا شر نميخواهيد.
بلکه خداوند آن چه که خوبيست براي کسي که دنبال شر است جاري ميکند
او خودش صلاح ميبيند که چطور با دعاي شما تلنگري به او بزند که از آن درس بگيرد!
پس هميشه براي همه طلب خير کنيد
 جمله هاي آرامش بخش براي داشتن زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
بهشت‌ مکان نيست، زمان است
زماني است که ميل به عشق ورزي و
انديشه هاي مثبت در وجودمان مي‌درخشد.
جهنم مکان نيست، زمان است…
زماني که کينه ورزي و انديشه هاي منفي، قلبمان را مي‌آلايد.
بدانيد هيچ بخيلي آسودگي نخواهد داشت و هيچ حسودي از حسدش لذت نمي‌برد.
پس بياييد قلب و روح را پاڪ و خالص کنيم…
شادماني را به دل خود راه دهيم و آنرا
به ديگران هديه کنيم.
شادي يکي از راههاي تهذيب روح است،
روحمان را پاڪ و‌ منزه کنيم…
شاد باشيم و دلي را شاد کنيم
 جمله هاي آرامش بخش براي داشتن زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
گاهي فراتر از آنچه که هست بيانديش، چشم باز کن ومتفاوت ببين…
پاي فکرت را زنجير نکن، فرصت پرواز را از خودت نگير…
شخصيت خويش را چنان بساز که کسي را راحت از زندگيت کنار نگذاري و اگر کسي تو را کنار گذاشت بتواني با آن کنار بيايي…
در زندگي دنبال غمخوار يا فردي که کمبودهايت را پر کند نباش، ضعف هايت را با آموختن مهارتهاي زندگي برطرف کن نه با مهارتهاي فرد مقابلت:::
 جمله هاي آرامش بخش براي داشتن زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
مي گويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد !
شما گوش نکنيد ، چون اگر چنين بود از منش و شخصيت هيچكس ،چيزى باقى نمي ماند !
هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش… نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبيعت تو را خدشه دار کند.
اگر جواب هر جفايى ، بدى بود که داستان زندگي ما خالى از آدم هاي خوب مي شد !
اگر نمي توانى شخص مثبت زندگي كسى باشى…
اگر براى ياد دادنِ همان خوبى هايى كه خودت بلدى ، ناتوان هستي
اگر خوبى كردى و بدى ديدى
كنار بكش… اما بد نشو.
اين تنها كاريست كه از دستت بر مي آيد…
تو شخص مثبت زندگي خودت باش..
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته