خبرگزاری آريا – متن در مورد قيام ۱۵ خرداد


متن در مورد قيام 15 خرداد

خبرگزاري آريا –
 قيام 15 خرداد, عکسهاي قيام 15 خرداد
نهضت آزاد قيام ۱۵ خرداد
پانزدهم خرداد، نقطه عطفي است در تاريخ معاصر؛ يادگاري است از پيوند معنوي توده هاي عظيم مردم کشور ما؛ واکنشي است از احساس عميق مذهبي ملت ايران؛ نمايشي است ازبه پاخاستن مردمي که مي خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمي است از تاريخ اسلام و درجه اي است براي سنجش فداکاري و از خود گذشتگي انسان هايي که به دنبال آرمان الهي حرکت مي کنند. پانزدهم خرداد، روز قيام خونين مردم جان برکفي است که به نام اسلام و براي اسلام به ميدان آمدند تا سلطه طاغوتيان را از کشورشان برچينند
متن قيام 15 خرداد, تظاهرات 15 خرداد
تظاهرات ۱۵ خرداد
موضع گيري گروه ها و احزاب سياسي در برابر جنبش پر شور مردم در پانزده خرداد، گامي مهم در شناسايي و تحليل عملکرد اين گروه هاست. در آن زمان حزب توده با تأييد اصلاحات ارضي، قيام پانزده خرداد ۱۳۴۲ را کوشش ارتجاع طلبان در راه مخالفت با اصلاحات ارضي و آزادي زنان دانست و آن را محکوم کرد.
جبهه ملي ايران نيز به اميد فراهم کردن زمينه دوباره حکومت خود، از مدت ها قبل از هرگونه موضع گيري بر ضد شاه خودداري مي کرد. به همين دليل، رهبران آن در تماس با مأموران ساواک و سفارت امريکا، به طور رسمي اعلام کردند در اين قيام شرکت نداشته اند.
دکتر مصدق هم که هنگام قيام پانزده خرداد ۱۳۴۲ در املاک خود در حال تبعيد به سر مي برد، در مورد قيام مردم ايران و سرکوب آن از سوي رژيم ستم شاهي سکوت اختيار کرد و کشتار مردم ايران را محکوم نکرد.
 قيام 15 خرداد, عکسهاي قيام 15 خرداد
متن در مورد قيام ۱۵ خرداد
پانزده خرداد يک نقطه عطفي است در تاريخ کشور ما که از همان وقت، شروع به فعاليت سياسي شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز کردند.
پانزده خرداد يک مصيبتي بود براي ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود.
پانزده خرداد در عين حالي که مصيبت بود لکن مبارک بود براي ملت که منتهي شد به يک امر بزرگي و آن استقلال کشور و ازادي براي همه مملکت.
پانزده خرداد براي اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدائيت اسلام و راهنمايي روحانيت.
در حقيقت دستاورد نهضت پانزده خرداد ۴۲ پيروزي بيست و دوم بهمن ۵۷ بود.
قيام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهي را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد.
اولين و مهمترين فصل خونين مبارزه در عاشوراي پانزده خرداد رقم خورد.
با فرا رسيدن پانزده خرداد خاطره غم انگيز و حماسه آفرين اين روز تاريخي تجديد مي شود… من روز پانزده خرداد را براي هميشه عزاي عمومي اعلام مي کنم.
ملت بزرگ ايران، سالروز پانزده خرداد را که يوم اللّه است زنده نگه مي دارد.
پانزده خرداد مبدأ نهضت اسلامي ايران است.
درود بر عاشورا، درود بر «پانزده خرداد» و «بيست و دوم بهمن» درود بر ايام اللّه و بر ملت شريف و ارزشمند ايران.
متن قيام 15 خرداد, تظاهرات 15 خرداد
متن در مورد قيام ۱۵ خرداد
در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، مردم تهران هم چون ساير شهرها، در اعتراض به دستگيري امام خميني (ره) به خيابان ها ريختند و قيام خونين خويش را آغاز کردند. سيل خروشان کشاورزان غيور و کفن پوش ورامين، دهقانان کن و نيز مردم جماران به سوي تهران سرازير شد. انبوه جمعيت بازاري، بار فروش، دانشگاهي و اقشار مختلف مردم، با فريادهاي رعد آساي “يا مرگ يا خميني” و “مرگ بر شاه” تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال مي ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، به کشتارگاه مخوف و حمام خون تبديل ساخت.
در روز پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، در بيشتر شهرها، درگيري، راه پيمايي، برگزاري جلسات و نيز سخنراني بر ضد رژيم و اعتراض به دستگيري امام صورت گرفت. در بعضي از شهرها مانند شيراز، تبريز و مشهد، اعتراض از شدٌت و گشتردگي بيشتري برخوردار بود که در اثر اين حوادث، تعداد زيادي کشته، مجروح يا زنداني شدند.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته