خبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۲۰)


زندگي زيباست (120)

خبرگزاري آريا –
 نکات زيبا براي زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
امروز هرگاه خواستيد کلمه‌اي ناخوشايند به زبان آوريد، به کساني فکر کنيد که قادر به تکلم نيستند.
قبل از اينکه بخواهيد از مزه غذايتان شکايت کنيد، به کسي فکر کنيد که اصلاً چيزي براي خوردن ندارد.
قبل از اينکه از همسرتان شکايت کنيد، به کسي فکر کنيد که براي داشتن يک همدم به درگاه خدا زاري ميکند.
امروز پيش از آنکه از زندگيتان شکايت کنيد، به کسي فکر کنيد که خيلي زودهنگام به بهشت رفته است.
قبل از آنکه از فرزندانتان شکايت کنيد، به کسي فکر کنيد که آرزوي بچه دار شدن دارد اما عقيم است.
قبل از آنکه شکايت کنيد که چرا کسي خانه‌تان را تميز نکرده يا جارو نزده، به آدمهايي فکر کنيد که مجبورند شب را در خيابانها بخوابند.
پيش از ناليدن از مسافتي که مجبوريد رانندگي کنيد، به کسي فکر کنيد که مجبور است همان مسير را پياده طي کند.
و پيش از آنکه از شغلتان خسته شويد و از آن شکايت کنيد، به افراد بيکار و ناتوان و کساني که در آرزوي داشتن شغل شما هستند فکر کنيد.
و اما قبل از اينکه به فکرِ گرفتن انگشت اتهام به سوي کسي يا محکوم کردن او بيفتيد، بياد بياوريد که هيچ‌کدام از ما بي‌گناه نيستيم و همه به يک خالق جواب پس مي‌دهيم.
و زماني که افکار نااميد کننده در حال درهم کوبيدن شماست، لبخندي بزنيد و خدا را بخاطر زنده بودنتان شکر کنيد.
زندگي يک نعمت است، از آن لذت ببريد، آنرا جشن بگيريد و ادامه‌اش دهيد
 نکات زيبا براي زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
براي خداوند فرقي ندارد که ؛ تو برايش نماز بخواني يا نه
برايش روزه بگيري يا نه فرقي ندارد چقدر براي عزيزانش ضجه زده باشي
اما اينها براي من و تو فرق ميکند…
و اين فرق زماني شروع شد که من و تو بر سر خدايمان جدل کرديم ، من گفتم من با ايمان ترم و تو گفتي من!
و فراموش کرديم که خداي هر دويمان يکي ست فقط راه اتصالمان به او فرق دارد.
به راه هاي اتصالي يکديگر به خدا دست نزنيم
اجازه بدهيم هر کس به گونه ي خودش به خدايش وصل شود نه به شيوه ما
خداوند عارف عاشق مي خواهد نه مشتري بهشت…
 نکات زيبا براي زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
ما به اشتباه اينگونه مي‌انديشيم:
– درسم تمام شود راحت شوم
– غذايم را بپزم راحت شوم
– اتاقم را تميز کنم راحت شوم
– بالاخره رسيدم، راحت شدم
– اوه چه پروژه‌اي، تمام شود راحت شوم
تمام شود که چه شود؟
مادامي که زنده هستيم و زندگي ميکنيم هيچ فعاليتي تمام شدني نيست بلکه آغاز فعاليتي ديگر است
پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاري لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن…
لذت باعث قدرتمند شدن ميشود و به طرز باور نکردني باعث بالا رفتن اعتماد به نفس مي‌گردد…
توانايي لذت بردن، يک مهارت و يکي از اهداف مهم زندگي است.
 نکات زيبا براي زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
قيصر امين پور چه زيبا گفت :
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :
“ببخشيد”
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
” ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ “
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ي ” ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ” ﻏﺮﻭﺭ له ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ !!؟؟
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮕﻮﺋﯽ ” ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ “
با ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ : ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ؟
چه ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
گاهي ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ….
کاري ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، نيست.
گذﺷﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻫﻮﯾﺖ ﻭ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ….
انتظار ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ….
شخصيت ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺷﻮﺏ ﮐﺸﯿﺪﯼ ، ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﺭﺍﻡ نمي ﺷﻮﺩ …
آدمها را بفهميد، دل،آلزايمر نمي گيرد…
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته