خبرگزاری آريا – وصيت دانشمند


وصيت دانشمند

خبرگزاري آريا –
حکايت جالب
وصيت دانشمند
دانشمندي وصيت کرده که بر روي سنگ قبرش اين جملات را بنويسند:
کودک که بودم مي خواستم دنيا را تغيير بدهم، وقتي بزرگ تر شدم، ديدم دنيا خيلي بزرگه، بهتر است کشورم را تغيير بدهم:در ميانسالي تصميم گرفتم شهرم را تغيير بدهم. آن را هم بزرگ يافتم در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را تغيير بدهم. اينک در آستانه مرگ فهميدم که بايد از روز اول به فکر تغيير خود مي افتادم آنگاه شايد مي توانستم ديگران و بلکه دنيا را تغيير دهم…
منبع: namnak.com