خبرگزاری آريا – معما؛ چند مسابقه بايد برگزار شود؟


معما؛ چند مسابقه بايد برگزار شود؟

خبرگزاري آريا –
معما هاي جالب با جواب, معما و تست هوش
معما با جواب
تعداد شرکت‌کنندگان در بخش انفرادي مسابقات تنيس ويمبلدون ۱۲۸ نفر است. اين رقابت‌ها حذفي است يعني هر کس ببازد، حذف مي‌شود. در هر مرحله نيمي از شرکت‌کنندگان که بازي‌هايشان را برده‌اند به مرحله بعد مي‌روند و بقيه از دور خارج مي‌شوند.
با اين توضيحات اگر تعداد شرکت‌کنندگان را چهار برابر کنند و به ۵۱۲ نفر افزايش دهند، چند مسابقه در کل رقابت‌ها بايد انجام شود تا قهرمان معلوم شود؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
پاسخ معماي چند مسابقه بايد برگزار شود:
۵۱۱ مسابقه.
اين رقابت‌ها حذفي است و کسي در آن قهرمان مي‌شود که هيچ باختي نداشته باشد. بقيه بازيکنان همه يک بار – و فقط يک بار – مي‌بازند.
بنابراين هر شرکت‌کننده‌اي غير از قهرمان بايد يک بار ببازد و براي هر باخت بايد يک مسابقه برگزار شود. به اين ترتيب با ۵۱۲ شرکت ‌کننده ۵۱۱ مسابقه براي تعيين قهرمان برگزار مي‌شود.
اگر هنوز برايتان روشن نيست اين طور حساب کنيد:
اگر ۵۱۲ شرکت کننده داشته باشيم در مرحله اول نصف اين تعداد يعني ۲۵۶ مسابقه خواهيم داشت. بعد در هر مرحله تعداد مسابقات نصف مي‌شود. مجموع تعداد مسابقات را مي‌توان اين طور حساب کرد:
۵۱۱=۱+۲+۴+۸+۱۶+۳۲+۶۴+۱۲۸+۲۵۶
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته