خبرگزاری آريا – سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (۲۲)


سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (22)

خبرگزاري آريا –
جملات بزرگان جهان, جملات بزرگان در مورد زندگي
جملات بزرگان در مورد زندگي
معمولاً رنجش ما
از رفتار ديگران
به دليل جنبهٔ حل نشده‌اي
در درون خود ماست.
دبي فورد
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
وقتي از ديگران انتظار احترام و محبت داري، بدان که همه‌ي اينها را ابتدا بدهکار خودت هستي! کسي که‌ خودش را دوست ندارد، محال است توسط ديگران دوست داشته شود.
اگر روزي در حالي که ‌خودت را دوست داري، دنيا برايت خار فرستاد، خوشحال باش! چون اين بدان معني‌ست که به زودي سبدي پر از گل به تو هديه خواهد کرد!
اليف شافاک
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
هر لحظه از زندگي بايد صرف عشق شود، در اين صورت زندگي تبديل به عبادت مي شود وديگر نيازي به جستجوي خداوند نيست،زيراخداوند خودبه نزدکسي خواهدآمدکه طعم عشق راچشيده است!
اشو
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخن بزرگان
گر حق خود را تنها مختصري از نيکبختي و سعادت ميدانيد
و در پي جزء کوچکي از آن هستيد،
سهمي را که دريافت ميکنيد درست به همان ميزnان است.
اگر بر اين باور باشيد که شايسته هيچ چيز نيستيد و يا به قيمت محروم کردن ديگران خواهان همه چيز باشيد،
هر دو حالت در حکم تخريب نفسں است و شمارا از نعمت و برکت دور ميسازد و بسوي کاستيں پيش مي برد.
بدانيد که شما شايستگي دريافت همه نعمات خدا را داريد و همين حق براي ديگران هم محفوظ است و در فرآيند کمک به ديگران در کسب آن، همه آنرا بدست
مي آوريد و توأماً خود و ديگران راياري ميدهيد.
وين داير
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان فلسفي
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺰﺵ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻠﻘﻠﮑﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ. بيشعوﺭﯼ ﻫﻢ دقيقا ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ است! خيلي ها ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
خاوير کرمنت
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان جهان
احترام بيش از حد
به بعضي آدمها
در آنها توهم بزرگ بودن
به وجود مي آورد…!
استاد شجريان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
اين يكي از
عادات قديمي
و مسخره‌ي
انسان است:
وقتي راهش را
گم مي‌كند
تندتر مي‌دود …
استيو تولتز
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان در مورد زندگي
بزرگترين خيانتي که يک انسان مي تواند به خودش بکند، ترس از اين است که «حالا ديگران درباره من چه فکري مي کنند؟!»
ژان پل سارتر
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان دنيا
هيچ چيز واقعا خراب نيست حتي
ساعتي که از کار افتاده است دو بار
در روز زمان را درست نشان مي دهد
اديسون
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
بهترين جملات بزرگان
مسئله اين نيست
که تعداد افراد بيشتري
را به دنيا بياوريم ،
بلکہ بايد کاري کنيم که
تا حد امکان
آنهايي که قبلا به دنيا آمده‌اند
کمتر بدبخت باشند
اوريانا فالاچي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
چقدر خوب است که براي تاسف خوردن به حال خودمان نيز زمان مشخص و محدودي درنظر بگيريم !
چند دقيقه اشک بريزيم و بعد به استقبال روزي برويم که در پيش رو داريم…
ميچ البوم
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان فلسفي
⁠⁣آدمها خوشبخت تر بودند؛ اگر به خيلي چيزها، زودتر اعتراف ميکردند.
همه ي ما، زنداني فلان خاطره يا ترس يا سرخوردگي هستيم.
سايمون ون بوي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
پدرم عقيده داشت: يه زن نيرومند، مي‌تونه از يه مرد هم قوي‌تر باشه، مخصوصاً اگه توي دلش عشق هم باشه، فکر مي‌کنم يه زن عاشق، تقريباً نابودنشدني باشه…!
جان اشتاين بک
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان
جملات بزرگان
لبخند زدن، بهترين راه،
براي مواجه شدن با هر مشکلي،
براي از بين بردن هر ترسي و براي پنهان کردن هر درد و رنجي.
ويل اسميت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته