خبرگزاری آريا – معما خرس چه رنگي بود؟


معما خرس چه رنگي بود؟

خبرگزاري آريا –
معما باحال با جواب, معما هاي تصويري
معما با جواب
به شما ماموريتي محول شده که انجام مي‌دهيد: پنج کيلومتر به جنوب مي‌رويد، بعد پنج کيلومتر به غرب و در نهايت پنج کيلومتر به شمال. در آخر کار همان‌جايي هستيد که شروع کرده بوديد.
در ميانه راه در اين ماموريت خرسي را ديده‌ايد. آن خرس چه رنگي بود؟
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ معما خرس چه رنگي بود:
سفيد.
تنها نقطه کره زمين که شما بعد از رفتن پنج کيلومتر به سمت جنوب، پنج کيلومتر غرب و در نهايت پنج کيلومتر شمال به جاي اولتان برمي‌گرديد قطب شمال است. (نقشه زير را ببينيد که البته براي روشن شدن موضوع، مقياس واقعي در آن رعايت نشده است).
تنها خرس‌هايي که در قطب شمال پيدا مي‌شوند خرس‌هاي قطبي هستند. خرس‌هاي قطبي هم رنگشان سفيد است.
معما باحال با جواب, معما هاي تصويري
معما خرس چه رنگي بود
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته